Warszawa Ochota - Grójecka / Bitwy Warszawskiej 1920 r. cz.2.

Sygnalizacja ¶wietlna na poniższym skrzyżowaniu powoduje duże straty wszystkich linii tramwajowych. Przesiadki w tym węĽle s± także niewygodne ze względu na rozproszenie przystanków.