Warszawa Śródmieście - Andersa/Muranowska

Na sfilmowanym skrzyżowaniu widzimy tramwaj, który przyjeżdża w niekorzystnym momencie cyklu sygnalizacji stałoczasowej. Mimo bliskości Centrum priorytet dla tramwajów nie jest w żadnej formie zrealizowany.