Warszawa Praga Płd. - ul. Grochowska/Międzyborska
Tak działa niedawno zmodernizowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu wyposażonym w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. Inteligentny sterownik jednej z wiodących firm europejskich, pełna detekcja pieszych, samochodów i tramwajów. Jaki to wywarło efekt na ruch tramwajowy? Straty czasu są jeszcze większe niż przed modernizacją skrzyżowania. Algorytm sterujący ruchem nie umożliwia płynnego przejazdu tramwajów: nie modyfikuje faz, nie zmienia ich kolejności, nie przydziela specjalnych faz tramwajowych. Koordynacja sygnalizacji faworyzuje ruch samochodowy, pomimo że Praga jest i tak prawie nieprzejezdna w związku z budową II linii metra.