Warszawa Mokotów - ul. Marynarska/Postępu
Widoczne na filmie skrzyżowanie znane jest z potężnych korków, w których przez większość dnia utykają samochody i autobusy poruszające się ul. Marynarską. Tramwaj powinien więc stanowić alternatywę dla tych środków transportu. Tak do końca jednak nie jest z winy nieefektywnego sterowania ruchem. Sygnalizacja świetlna została zoptymalizowana pod kątem ruchu kołowego. Długość światła zielonego dla tramwajów jest niewystarczająca, a straty czasu potęguje zła koordynacja sygnalizacji. Koordynacja ta jest ustawiona dla pojazdów, które i tak stoją w korku.