Warszawa Śródmieście - Ul. Marszałkowska/Trasa Łazienkowska
Widzimy, że po zmodernizowaniu południowego odcinka ul. Marszałkowskiej, co miało przyczynić się do uspokojenia ruchu, tramwaje zostały bardzo poszkodowane. Niewłaściwie programy sygnalizacji świetlnej pozwalają jednemu pieszemu zatrzymać tramwaj pełen pasażerów, chyba że żądanie światła zielonego wcześniej zgłosiły samochody. Paradoks polega na tym, że im mniej przejeżdża samochodów, tym tramwaj częściej staje na czerwonym świetle.