Cele akcji

Celem naszego przedsięwzięcia jest doprowadzenie do nadania komunikacji tramwajowej pełnego priorytetu w ruchu miejskim. Rozbudowana sieć szybkich linii tramwajowych w połączeniu z metrem i SKM zapewni wówczas wydajny szkielet systemu komunikacyjnego. Oparty na komunikacji szynowej transport publiczny będzie w stanie sprostać rosnącym potrzebom przemieszczania się mieszkańców Warszawy. Mimo nieuchronnie narastającego zatłoczenia motoryzacyjnego, możliwe jest zaspokojenie przez transport publiczny potrzeb w zakresie mobilności. Wszystko to wpłynie pozytywnie na warunki życia w Warszawie.

Główną barierą dla unowocześnienia komunikacji publicznej w Warszawie jest dzisiaj brak priorytetów w sygnalizacji świetlnej dla tramwajów. Każdy, kto podróżował tramwajami po Warszawie wie, że wiele czasu tracą one stojąc na czerwonym świetle prawie na każdym skrzyżowaniu. Dlaczego tak się dzieje? Winna temu jest źle zaprogramowana sygnalizacja, która nie uwzględnia potrzeb osób korzystających z transportu zbiorowego. Zielone światło dla tramwajów pali się bardzo krótko, krócej nawet niż dla równolegle jadących samochodów. Kiedy tramwaj jedzie jedną z głównych arterii, napotyka „czerwoną falę” i bezsensownie traci po kilkadziesiąt sekund na kolejnych skrzyżowaniach oczekując na sygnał zezwalający. W niektórych miejscach tworzą się nawet zatory tramwajowe, powstają opóźnienia, a część pasażerów przestaje wierzyć, że tramwajem można podróżować szybko i sprawnie. Tak jednak być nie musi.

Uważamy, że należy uwolnić wielki potencjał, który drzemie w warszawskiej sieci tramwajowej. Jej łączna długość wynosi około 433 km, z czego ponad 90% to torowiska wydzielone. To znaczy, że ruch tramwajowy jest bardzo odporny na korki uliczne. Po nowoczesnych zmodernizowanych torowiskach kursują coraz nowocześniejsze pojazdy. Jednak każde skrzyżowanie sterowane stanowi dla tramwajów wąskie gardło i źródło potężnych strat czasu. To powoduje, że średnia prędkość podróży tramwajem w Warszawie waha się od 12 do 17 km/h, chociaż mogłaby osiągać wartości około 25 km/h i większe.

Co należy zrobić? Uważamy, że Warszawa powinna skorzystać z doświadczeń miast Europy Zachodniej i wprowadzić na szeroką skalę bezwarunkowe priorytety dla tramwajów. Powinny one umożliwiać przydzielenie tramwajom sygnału zielonego na skrzyżowaniach na każde żądanie. W śródmieściu powinna funkcjonować koordynacja zapewniająca tramwajom „zieloną falę”. Elastyczne nowoczesne sygnalizacje zależne od ruchu, zdolne wpływać na liczbę i kolejność faz ruchu na skrzyżowaniu mogą zapewnić tramwajom nawet pełen priorytet, dzięki czemu czas podróży pasażerów może skrócić się nawet o 30-40%.

Fundament dla proponowanych przez nas zmian już został położony. Uchwalone w Warszawie akty prawa wewnętrznego jednoznacznie nakazują uprzywilejowanie transportu publicznego.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy – stwierdza jednoznacznie, że rozwój systemu komunikacji publicznej powinien być zapewniony poprzez (…) zapewnienie priorytetu w ruchu ulicznym dla tramwajów i autobusów.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne stanowi, że generalnym celem polityki transportowej Warszawy jest takie usprawnienie i rozwój systemu transportowego, aby stworzyć warunki dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. (…) Spełnienie generalnego celu polityki transportowej będzie odbywać się poprzez realizację strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportu, przez (…) podnoszenie atrakcyjności transportu publicznego przez jego rozwój oraz poprzez stosowanie priorytetów w ruchu ulicznym (…).

Ponadto w dniu 10 grudnia 2009 r. Wiceprezydent Warszawy wydał pismo okólne , którym zobowiązał podległe jednostki miejskie do udzielania skutecznego priorytetu pojazdom publicznego transportu zbiorowego.

Jednocześnie badania sondażowe wykazują wzrastające poparcie społeczne dla promowania transportu publicznego. Według Barometru Warszawskiego ponad 80% warszawiaków domaga się priorytetów dla komunikacji publicznej, nawet za cenę zwiększenia restrykcji dla ruchu samochodowego.

Niestety miejscu urzędnicy jak dotąd zrobili bardzo niewiele, by faktycznie uprzywilejować transport zbiorowy. Na warszawskich skrzyżowaniach nic się przez ostatnie lata nie zmieniło na lepsze (zobacz: filmy). Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem wręcz pogorszyło czas podróży tramwajami. Każda nowa lub zmodernizowana sygnalizacja świetlna powoduje pogorszenie rozkładów tramwajowych.

Najwyższy czas, aby zmienić ten stan rzeczy.