Materiały

Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba

W dokumencie m.in.:

 • Rola wybranej trasy w systemie transportu publicznego miasta
 • Pomiary ruchu tramwajowego
 • Szczegółowa analiza przystanków tramwajowych
 • Przyczyny powstawania strat czasu tramwajów
 • Wybór optymalnego poziomu priorytetu dla tramwajów
 • Analiza programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z punktu widzenia możliwości uprzywilejowania komunikacji tramwajowej
 • Propozycje dodatkowych usprawnień na trasie tramwajowej
 • Prognoza ruchu po wprowadzeniu usprawnień na trasie tramwajowej


W dokumencie m.in.:

 • Ocena techniczno-funkcjonalna zbudowanego dotychczas Systemu
 • Ocena aktualności Studium Wykonalności wykonanego w 2004 r.
 • Ocena propozycji rozbudowy Systemu przedłożonych przez specjalistyczne firmy
 • Wieloaspektowa analiza możliwości rozwoju Systemu
 • Wariantowe koncepcje rozwoju systemu


W prezentacji m.in.:

 • Czynny priorytet w sygnalizacji
 • Priorytet bezwzględny i warunkowy
 • Przykłady pozytywne priorytetów dla tramwajów
 • Przykład negatywny – Al. Jerozolimskie
 • Jak jest na świecie?

Prezentacje z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Warszawy z dnia 11.10.2011 r.