Elbląg - ul. Obrońców Pokoju/Robotnicza
Na filmie widać sygnalizację świetlną wzbudzaną przez tramwaj na mało obciążonym ruchem skrzyżowaniu. Sygnalizacja obejmuje tylko i wyłącznie przejazd przez torowisko. Dzięki temu uzyskano poprawę bezpieczeństwa bez konieczności osygnalizowania całego skrzyżowania. W podobny sposób można by było także i w Warszawie sterować ruchem w niektórych punktach kolizyjnych pojazdów z tramwajami - wszędzie tam, gdzie jest mały ruch kołowy i nie ma potrzeby budowy pełnej sygnalizacji.