Kraków - Nowosądecka/Na Kozłówce
Film pokazuje wzorcowy sposób sterowania ruchem na skrzyżowaniu, gdzie torowisko zmienia przebieg względem jezdni. Widać, że tramwaj może przyjechać z dowolnego kierunku i w dowolnym momencie cyklu, a i tak otrzyma zielone światło. To nie wszystko! Sygnał zezwalający dla tramwaju zapali się z takim wyprzedzeniem, że tramwaj nie będzie musiał przedwcześnie hamować.