Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

11 stycznia 2013

Komunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

( więcej >> )


18 grudnia 2012

Ograniczenia w budżecie ZTM

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


10 grudnia 2012

Wniosek o wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Al. Krakowskiej w rejonie ul. Lipowczana

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


25 listopada 2012

Komunikacja w Pruszkowie – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent Miasta Pruszkowa

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Komunikacja publiczna — Tagi:

Komumunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


3 lutego 2012

Funkcjonowanie i kursowanie linii strefowej uzupełniającej L11

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )


23 września 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


26 sierpnia 2011

Oszczędności miasta stołecznego Warszawy po wprowadzeniu pełnego priorytetu dla tramwajów w sygnalizacji ulicznej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
Radni Miasta Stołecznego Warszawy
Radni Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy

W nawiązaniu do aktualnie wprowadzonego pierwszego etapu podwyżek cen biletów ZTM oraz do wypowiedzi Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy odnośnie uwarunkowań finansowych związanych z wprowadzaniem priorytetu dla tramwajów [1], Stowarzyszenie SISKOM przygotowało analizę potencjalnych oszczędności dla budżetu m.st. Warszawy oraz mieszkańców po wprowadzeniu pełnego uprzywilejowania komunikacji tramwajowej w sygnalizacji.

( więcej >> )


11 lipca 2011

Uwagi do treści notatki ze spotkania w dniu 13.06.2011 r. w sprawie priorytetu dla tramwajów

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu M. St. Warszawy

( więcej >> )


24 czerwca 2011

Działania promocyjne na rzecz uprzywilejowania tramwajów w sygnalizacji świetlnej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )


7 maja 2011

Opinia do projektu zmian w układzie linii komunikacyjnych Wawra, Wesołej i Rembertowa, opracowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )


5 maja 2011

Dotyczy: przyspieszenia ruchu tramwajowego w celu ułatwienia dojazdu do wschodnich dzielnic prawobrzeżnej Warszawy

Sz. P. Agnieszka Kądeja,  Burmistrz Dzielnicy Rembertów
Sz. P. Jolanta Koczorowska, Burmistrz Dzielnicy Wawer
Sz. P. Edward Kłos, Burmistrz Dzielnicy Wesoła

( więcej >> )


Zapytanie o działania ZTM na rzecz wdrażania priorytetu dla tramwajów od czasu posiedzenia KDS ds. Transportu w dniu 9 marca 2011

Sz. P. Leszek Ruta
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )


Zapytanie o działania ZDM na rzecz wdrażania priorytetu dla tramwajów od czasu posiedzenia KDS ds. Transportu w dniu 9 marca 2011

Sz. P. Grażyna Lendzion
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

( więcej >> )


Zapytanie o działania BDiK na rzecz wdrażania priorytetu dla tramwajów od czasu posiedzenia KDS ds. Transportu w dniu 9 marca 2011

Sz. P. Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


31 marca 2011

Wniosek o powołanie zespołu zadaniowego ds. usprawnienia sterowania ruchem tramwajowym w sygnalizacji świetlnej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


9 marca 2011

Wniosek o odstąpienie od wprowadzenia podwyżek cen biletów ZTM

Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Komunikacja publiczna, Opinie, Warszawa — Tagi:

4 sierpnia 2010

Wnioski do I etapu opracowania pn. Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk

Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


16 marca 2009

Uwagi do organizacji remontu torowiska tramwajowego w ciągu Trasy W-Z

Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowym

( więcej >> )