Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

17 grudnia 2013

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

8 października 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Siedliskowej

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

2 października 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

24 września 2013

Uwagi do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Marszałek Województwa Mazowieckiego
( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka

4 czerwca 2013

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

3 czerwca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z trasą N-S do ul. Marymonckiej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

15 kwietnia 2013

Wnioski do projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

20 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

4 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

27 grudnia 2012

Uwagi do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

28 listopada 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi:

18 listopada 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część zachodnia

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi:

28 września 2012

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

( więcej >> )


29 lipca 2012

Uwagi do projektu regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


26 lipca 2012

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


4 lipca 2012

Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki (trzecie wyłożenie „2012”)

Sz. P. Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki

( więcej >> )


27 czerwca 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej

Sz. P.  Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


28 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


5 maja 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )


4 maja 2012

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po pn. i płd. stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


Older Posts »