Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

16 października 2013

Stanowisko Stowarzyszenia SISKOM w sprawie zapisów o możliwości wprowadzenia opłat za wjazd do centrum i przejazd wybranymi elementami układu drogowego, zawartych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”

Radni m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Oświadczenia

14 listopada 2012

Wniosek o zmianę godzin załączania oświetlenia ulicznego w Warszawie

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Warszawa

14 października 2012

Rezygnacja z dotacji unijnej na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Sz. P.  Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


30 maja 2012

Uwagi dotyczące budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wydział Ochrony Środowiska

( więcej >> )


22 marca 2012

Pilne dostosowanie sygnalizacji świetlnych do zmienionego natężenia ruchu tramwajowego na ciągach północ-południe w okresie ograniczeń w kursowania metra (21.03-9.04.)

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

( więcej >> )


3 lutego 2012

Funkcjonowanie i kursowanie linii strefowej uzupełniającej L11

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )


13 października 2010

Przywrócenie nawierzchni ul. Śródziemnomorskiej do stanu sprzed rozbudowy Al. Wilanowskiej

Sz. P. Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

( więcej >> )


21 czerwca 2010

Wniosek o zwolnienie rowerów z opłat za przewóz

 

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp z o.o.

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Interwencje, Kolej, Rowery — Tagi:

6 kwietnia 2010

Wnioski w sprawie organizacji ruchu w Alejach Jerozolimskich

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

( więcej >> )


16 marca 2010

Dotyczy udostępniania materiałów projektowych i studialnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Strategii i Ochrony Środowiska

( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Kolej — Tagi:

2 marca 2010

Wniosek o wybudowanie nowego przystanku autobusowego

Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )

Kategoria: Autobusy, Interwencje, Warszawa

21 lutego 2010

Odwołanie od decyzji ws. nieudostępnienia informacji publicznej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Centrum Realizacji Inwestycji

( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Kolej — Tagi: ,

4 stycznia 2010

Raport dotyczący przeprowadzonej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Kazuń – Leszno

 

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

( więcej >> )

Kategoria: Drogi wojewódzkie, Interwencje, Mazowsze — Tagi: ,

16 marca 2009

Uwagi do organizacji remontu torowiska tramwajowego w ciągu Trasy W-Z

Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowym

( więcej >> )


Wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Chełmżyńskiej.

Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy

00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
( więcej >> )


26 stycznia 2009

Wniosek o wprowadzenie trasy tramwajowej w projektowanej alei Tysiąclecia

Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
Rada m.st. Warszawy
Pani Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
Pan Mieczysław Reksins -
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy
Pan Wiesław Witek – Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Pan Leszek Ruta – Dyrektor ZTM Warszawa
Pan Krzysztof Karos – Prezes Zarządu Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Pani Jolanta Koczorowska – Burmistrz Dzielnicy Praga Północ
Rada Dzielnicy Praga Północ
Pan Tomasz Kucharski -Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
Rada Dzielnicy Praga Południe
Pan Grzegorz Zawistowski – Burmistrz Dzielnicy Targówek
Rada Dzielnicy Targówek
Transprojekt Gdański
Media
( więcej >> )