Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 kwietnia 2010

Przebiegu Trasy Mostu Północnego w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Marki

Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi:

29 marca 2010

Dotyczy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )


17 stycznia 2010

Dotyczy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

 

Pan Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego
prof. dr hab.
Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
Pan Jan Starzyński
– Prezydent Miasta Pruszków
Pan Krzysztof Kondraciuk –
Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

( więcej >> )


10 stycznia 2010

Uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice

Urząd Gminy Michałowice


( więcej >> )


26 września 2009

Uwagi i wnioski do zakresu opracowania „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego”

Pan Paweł Zejer
Kierownik Projektu „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy WWK” – ScottWilson

( więcej >> )


17 lutego 2009

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński - Burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )


4 lutego 2009

Dotyczy prac przygotowawczych i planistycznych dla wybranych inwestycji drogowych obszaru metropolitalnego Warszawy

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

( więcej >> )


« Newer Posts