Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej

Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej następujące uwagi, do uwzględnienia w tekście oraz części rysunkowej planu:

1. Okopowa na odc. ul. Leszno – Al. Solidarności – dosunąć jezdnię wschodnią do jezdni zachodniej i wykształcić w miejscu ul. Okopowej Wschodniej szeroki ciąg pieszy.

Uzasadnienie:

Dosunięcie jezdni wschodniej do jezdni zachodniej umożliwi wykształcenie w miejscu ul. Okopowej Wschodniej szerokiego ciągu pieszego zachowującego historyczny charakter, a jednocześnie spajającego przyległe tereny komunikacji pieszej z urządzoną zielenią towarzyszącą z terenem zabudowy biurowo – usługowej lub usługowej.

2. Al. Solidarności na odc. ul. Karolkowa – Okopowa – Wronia:

  1. zmniejszyć szerokość jezdni do 2 pasów ruchu,
  2. usunąć zapisy o przejściach podziemnych pod skrzyżowaniem z Okopową,
  3. skrzyżowanie Al. Solidarności i Karolkowej rozwiązać jako 4-wlotowe.

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany mają na celu zmniejszenie przekrojów, a co za tym idzie natężenia ruchu drogowego w ciągu Al. Solidarności i ul. Wolskiej (odcinek poza zachodnią granicą planu). Umożliwi to wprowadzenie pełnego powiązania z ul. Karolkową, a także zmniejszenie zatłoczenia w centrum miasta. Niezależnie od zmniejszenia przekrojów postulowane usunięcie przejść podziemnych dla pieszych ma na celu pozostawienie ruchu pieszego i rowerowego na powierzchni, zapobieżenie powstaniu potencjalnie kryminogennych miejsc, a także ułatwienie poruszania się rowerzystów, osób niepełnosprawnych i starszych.

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi: