Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 lutego 2013

Wnioski do zadania: budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy odcinek Puławska – Lubelska

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

W związku z przeprowadzonymi spotkaniami informacyjnymi SISKOM Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa następujące wnioski do zadania: budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy odcinek Puławska – Lubelska:

1) Rozważenie możliwości nawiązania współpracy z Urzędem m.st. Warszawy w celu budowy drugiej jezdni ul. Płaskowickiej w ramach budowy tunelu pod Ursynowem. Zakres koniecznej przebudowy infrastruktury podziemnej może także uzasadniać wykorzystanie podczas budowy S2 istniejącej jezdni ul. Płaskowickiej jako drogi technologicznej, a po zakończeniu budowy S2 odbudowę ul. Płaskowickiej w przekroju dwujezdniowym.

2) Przejazdy dla rowerów powinny być zlokalizowane bliżej tarczy skrzyżowań, niż przejścia dla pieszych. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Płaskowickiej powinna być odsunięta w kierunku południowym tak, aby podczas budowy przekroju dwujezdniowego ul. Płaskowickiej nie było konieczności rozbiórki ścieżki rowerowej. W celu zachowania ciągłości ścieżki dla rowerów na całej długości zadania zaprojektować następujące brakujące fragmenty ścieżki rowerowej:
a) od ul. Rosoła do wschodnich granic węzła Ursynów-Wschód,
b) w rejonie węzła Przyczółkowa oraz kilkadziesiąt metrów dalej na wschód w okolicy zbiorników retencyjnych,
c) w rejonie węzła Wał Miedzeszyński,
d) w rejonie węzła Patriotów.

3) Zaprojektować brakujący fragment chodnika pomiędzy ulicą Orszady a ulicą Kokosową.

4) Zaprojektować kładkę pieszo-rowerową w ciągu Mszańskiej-Sarny w celu umożliwienia mieszkańcom swobodnego przemieszczania się pomiędzy przyległymi terenami.

5) Celem zachowania zabudowy z lat 30-tych XX wieku w rejonie Zagórza (km 18+100) w porozumieniu z właścicielem rozważyć przesunięcie zbiornika retencyjnego i północnej drogi serwisowej.

6) Odtworzyć zagospodarowanie terenu z zachowaniem zapisów wynikających ze SUiKZP, tzn. zachować powiązania przyrodnicze pomiędzy północno-zachodnią częścią Lasu Kabackiego a Skarpą Warszawską poprzez wprowadzenie terenów zielonych.

7) Wlot zachodni do tunelu zlokalizować w ok. km 0+800 tak, aby na stopie tunelu znajdowała się łącznica węzła Ursynów-Zachód w kierunku ul. Płaskowickiej. Pozwoli to na ograniczenie dostępności osób postronnych do wlotu tunelu, a także na lepszą ochronę przyległych terenów przed hałasem.

8 ) Rozważyć zaprojektowanie przejazdu z łącznicy węzła Puławska w kierunku wschodnim na łącznicę węzła Ursynów-Zachód w kierunku ul. Płaskowickiej oraz w kierunku przeciwnym celem zapewnienia bezpośredniego przejazdu pomiędzy ul. Puławską a ul. Gandhi.

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi: