Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

27 maja 2013

Wniosek o rozszerzenie oferty taryfowej „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”

Zarząd Transportu Miejskiego

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM zwraca się z wnioskiem o rozszerzenie oferty taryfowej „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”. W obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów pociąg relacji Dorohusk – Warszawa Zachodnia nr IR 21124, spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., zatrzymuje się na pięciu stacjach i przystankach kolejowych w obszarze funkcjonowania oferty taryfowej „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”, tj.: Otwock, Warszawa Wschodnia, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota i Warszawa Zachodnia. Zdaniem Stowarzyszenia, zasadne jest włączenie ww. pociągu do przedmiotowej oferty taryfowej. Wynika to z następujących uwarunkowań:
- poprawa obsługi linii otwockiej w szczycie porannym poprzez zapewnienie szybszego dojazdu Otwocka do Warszawy i odciążenie następnego pociągu SKM nr SKW50234 (odjazd godz. 8:13);
- ujednolicenie zasad systemu taryfowo-biletowego w obszarze aglomeracji warszawskiej;
- unikanie przez pasażerów pomyłek, które prowadzą do podróżowania bez ważnego biletu;
- oferta „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” obowiązywała w wybranych pociągach InterRegio w latach wcześniejszych.

Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, iż spełnienie przedmiotowego wniosku może się wiązać z koniecznością zawarcia porozumienia ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o., rodzącego skutki finansowe. Jednakże mając na względzie dotychczasowe pozytywne doświadczenia ze współpracy z tym przewoźnikiem tj. ofertę „Bilet warszawski PR” sądzimy, że zawarcie takiego porozumienia jest możliwe. Prosimy również pamiętać o bardzo ważnym aspekcie wizerunkowo-informacyjnym – sytuacja opisana w opublikowanym w prasie liście (patrz: przypis) pokazuje, że pasażerowie nie orientują się w pełni w funkcjonowaniu kolei, a w konsekwencji, także ze względu na swoją nieuwagę, informują prasę o istniejących ich zdaniem nieprawidłowościach. Skutkiem tego jest utrwalanie w mediach negatywnego obrazu kolei i transportu publicznego.
W naszej opinii włączenie pociąg relacji Dorohusk – Warszawa Zachodnia, nr IR 21124 spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. do oferty taryfowej „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” przyniesie pozytywne skutki komunikacyjne, tj. poprawę obsługi linii otwockiej i ujednolicenie taryfy we wszystkich pociągach, a także wizerunkowe.