Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

6 października 2010

Wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu na ulicy Jeżewskiego

Urząd Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM zwraca się z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa ruchu na ulicy Jeżewskiego w rejonie przejść dla pieszych. W szczególności dotyczy to przejść na wysokości Jeżewskiego 7 oraz Jeżewskiego 3 oraz w sąsiedztwie skrzyżowania z Aleją KEN.

W naszej opinii należy, za pomocą separatorów poziomych typu U-25a, wytyczyć po obu stronach przejść obszary wyłączone z ruchu o szerokości ok. 1 metra i długości wynikającej z przepisów.

Uzasadnienie:

Północna strona ulicy Jeżewskiego służy za parking dla mieszkańców okolicznych bloków. Sąsiaduje z nią Aleja Kasztanowa, która jest popularnym miejscem spacerów mieszkańców Kabat, zwłaszcza osób z dziećmi. Ponadto niedawno otwarty park miejski przyciąga wielu chętnych.

Przejście na drugą stronę Jeżewskiego jest niebezpieczne, zwłaszcza dla osób z wózkami dziecięcymi, ponieważ samochody zaparkowane niezgodnie z przepisami, tuż przy przejściach dla pieszych, w znacznym stopniu ograniczają widoczność. Sporadyczne kontrole Straży Miejskiej nie przynoszą efektu, a jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się być fizyczne uniemożliwienie parkowania po północnej stronie jezdni, w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych.

Proponowane separatory wykorzystano m.in. na ulicy Górnośląskiej, na wysokości budynku przy ul. Górnośląskiej 4a.

—–

Odpowiedź z UD Ursynów: