Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 października 2010

Przywrócenie nawierzchni ul. Śródziemnomorskiej do stanu sprzed rozbudowy Al. Wilanowskiej

Sz. P. Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Szanowna Pani Dyrektor

Zwracamy uwagę na stan ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie, którą przez ponad 1,5 roku prowadził objazd rozbudowywanej Al. Wilanowskiej, (odcinek Sobieskiego – Dolina Służewiecka). W tym czasie na skutek ruchu pojazdów ciężkich nawierzchnia ulicy Śródziemnomorskiej uległa degradacji – pojawiły się na niej duże nierówności i koleiny. Niestety po zakończeniu rozbudowy Al. Wilanowskiej wykonawca prac, tj. firma Pol-Aqua, nie naprawiła powstałych zniszczeń nawierzchni ulicy Śródziemnomorskiej.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o remont nawierzchni tej ulicy. Celowo nie kierujemy naszego wystąpienia do Zarządu Dróg Miejskim, w którego zarządzie pozostaje ulica Śródziemnomorska, bowiem uszkodzenia nawierzchni powstały wskutek ponadnormatywnego jej obciążenia podczas objazdu Al. Wilanowskiej, nie zaś pod ruchem samochodów osobowych mieszkańców, czy też pojazdy służb miejskich.

W naszej ocenie wystarczające będzie frezowanie warstwy ścieralnej i wiążącej oraz wykonanie nakładki, gdyż charakter widocznych zniszczeń nie wskazuje na uszkodzenia warstw podbudowy.

—-

Odpowiedź ZMID:

Odpowiedź ZDM: