Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

16 marca 2009

Wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Chełmżyńskiej.

Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy

00-801 Warszawa ul. Chmielna 120

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji składa wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Chełmżyńskiej z ulicą Strażacką w okolicy przejazdu kolejowego. Wnioskujemy o ograniczenie okresu obowiązywania znaku B-5 – zakazu wjazdu samochodów ciężarowych

do godzin nocnych tj. od 20 do 6 rano oraz wprowadzenie podobnego okresu obowiązywania dla znaku F-12 kierującego ciężarowy ruch tranzytowy w lewo, w kierunku ulicy Żołnierskiej.

Wnosimy również o rozważenie przebudowy skrzyżowania wraz z przejazdem kolejowym do rozwiązania dwupoziomowego.

Uzasadnienie:

Ciąg ulic Łodygowa – Chełmżyńska jest obecnie jedynym połączeniem Targówka z Wawrem oraz Pragą Południe. Zabudowa północnego odcinka ulicy Chełmżyńskiej ma charakter przemysłowy . Znajdują się tam liczne podmioty gospodarcze generujące ruch ciężki, między innymi Praska Giełda Spożywcza, zlewnia ścieków w Ząbkach oraz liczne składy budowlane. Południowa część ulicy Chełmżyńskiej charakteryzuje się jednorodzinną zabudową mieszkaniową, co było powodem wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na tym odcinku.

Skrzyżowanie ulic Chełmżyńskiej i Strażackiej jest zatłoczonym skrzyżowaniem. Jest to spowodowane z tym, że południowy wlot skrzyżowania stanowi jednopoziomowy przejazd kolejowy przez wielotorową magistralę kolejową. Duże natężenie ruchu kolejowego oraz obowiązujące na przejazdach kolejowych zasady bezpieczeństwa powodują zamknięcie przejazdu nawet przez 80% czasu w ciągu dnia, nie wyłączając godzin szczytu komunikacyjnego.

Okres otwarcia przejazdu dla samochodów jest zmienny (zależy od częstotliwości kursowania pociągów) i mieści się przeciętnie w zakresie 1 – 5 minut. Czas ten nie wystarcza do rozładowania kolejki pojazdów oczekujących na przejazd oraz do udrożnienia skrzyżowania z ulicą Strażacką.

Złą już sytuacje pogorszyła wprowadzona w tym roku zmiana organizacji ruchu, przede wszystkim zakaz jazdy pojazdów ciężarowych na południowym odcinku ulicy Chełmżyńskiej (znak B-5) i kierowanie pojazdów ciężarowych w lewo, w kierunku ulicy Żołnierskiej tuż przed przejazdem kolejowym (znak F-12).

Po otwarciu zapór kolejka pojazdów od strony Ząbek nie może przejechać, ponieważ jest blokowana przez samochody ciężarowe, które podjeżdżając do przejazdu próbują wykonać manewr skrętu w lewo. Bezpieczne wykonanie tego manewru uniemożliwiają pojazdy opuszczające przejazd kolejowy od strony ulicy Marsa. Przekrój drogi uniemożliwia pojazdom jadącym prosto ominięcie pojazdów oczekujących do skrętu w lewo. Dodatkowe zaburzenia płynności ruchu wprowadzają autobusy komunikacji miejskiej, które po dojechaniu do przystanku pozbawionego zatoki zatrzymują się na pasie jezdni i dokonują wymiany pasażerów.

Z wymienionych powodów jedynie kilka pojazdów oczekujących od strony północnej jest
w stanie przekroczyć tory w ciągu jednego cyklu otwarcia przejazdu, co daje rzeczywistą przepustowość ulicy Chełmżyńskiej w kierunku ul. Marsa rzędu kilkudziesięciu pojazdów na godzinę. Jest to wartość zmienna, zależna od ruchu pociągów i struktury rodzajowej pojazdów w kolejce oczekującej na przejazd.

Warunki ruchu na przejeździe i skrzyżowaniu są tak złe, że w porannym szczycie zaobserwowano zjawisko wydłużenia się kolejki pojazdów czekających na przejazd przez tory aż do połączenia się z kolejką samochodów czekających na skrętu w prawo na skrzyżowaniu ulicy Łodygowej i Piłsudskiego w centrum Ząbek (łącznie około 4 km korka).

Obecna sytuacja na skrzyżowaniu ulic Chełmżyńskiej i Strażackiej prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komunikacji autobusowej na tym odcinku (linia 145). Do naszego Stowarzyszenia dochodzą zgłoszenia od mieszkańców twierdzących, że przejazd autobusu linii 145 w godzinach szczytu od przystanku granicznego w Ząbkach (przystanek. ”Powstańców”) do momentu przekroczenia przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Chełmżyńskiej (ok. 2,5 km) może trwać nawet 40 minut, podczas gdy według rozkładu autobus powinien pokonać tą trasę w 5 minut.

Jedyna zaawansowana w przygotowaniach inwestycja m. st. Warszawy – modernizacja ulicy Strażackiej w kierunku Targówka – prawdopodobnie pogorszy opisywaną sytuację, jeśli nie zostanie przebudowane skrzyżowanie z ulicą Chełmżyńską. Z informacji posiadanych przez SISKOM wynika, że nie będzie to miało miejsca.

Mając na wadze powyższe argumenty, a w szczególności straty czasu pasażerów komunikacji zbiorowej, wnosimy o likwidację zakazu ruchu ciężarówek na południowym odcinku ulicy Chełmżyńskiej w ciągu dnia tj. w godzinach 6 – 20. W naszej ocenie poprawi to warunki ruchu oraz umożliwi maksymalne wykorzystanie okresu otwarcia zapór i w efekcie zwiększy przepustowość ulicy Chełmżyńskiej.

Zabudowa mieszkalna przy południowym odcinku ulicy Chełmżyńskiej będzie chroniona przed hałasem pochodzącym od pojazdów ciężarowych w porze nocnej. Proponowane rozwiązanie uważamy za doraźne – nie rozwiązuje ono wszystkich problemów tego skrzyżowania. Docelowym rozwiązaniem powinno być wybudowanie wiaduktu nad ul. Strażacką i linią kolejową.