Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

2 lutego 2011

Opinia do raportu końcowego Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka

Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji pragnie złożyć podziękowania za możliwość udziału w konsultowaniu opracowania pn.: Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka.
W nawiązaniu do przesłanego pocztą elektroniczną pisma z dnia 21.12.2010 r. (znak: BD-KA-SR-WRY-5550-121-1-10), Stowarzyszenie SISKOM opiniuje pozytywnie raport końcowy opracowania Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka.
Równocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie ostatecznych wersji niniejszego opracowania dla wszystkich etapów i raportu końcowego, wraz z załącznikami graficznymi oraz syntezami. Zobowiązujemy się do odbioru osobistego w siedzibie Biura.

Kategoria: Studia komunikacyjne, Warszawa — Tagi: