Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

15 lipca 2011

Funkcjonowanie priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich / Piastów Śląskich oraz w ciągu Powstańców Śląskich – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w związku z obowiązującą Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy oraz w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie poprawy warunków ruchu tramwajowego w Warszawie, Stowarzyszenie SISKOM zwraca się z następującymi wnioskami:

I. odnośnie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej dla tramwajów na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich.


Skrzyżowanie to zostało wyposażone w algorytm inteligentnego sterowania z priorytetem dla tramwajów po wybudowaniu trasy tramwajowej Bemowo – Młociny na przełomie 2005/2006 r. Na skutek blokowania uprzywilejowania tramwajów przez jednostki miejskie, priorytety zostały na stałe włączone pod koniec 2007 r., lecz z nieznanych nam powodów obecnie znowu nie funkcjonują. Z przeprowadzonych przez nas w lipcu br. obserwacji wynika, że na przedmiotowym skrzyżowaniu wspomniany priorytet dla tramwajów nie działa. Dowodzi tego m.in. nagrany przez nas film (zobacz załącznik na płycie CD lub materiały publikowane na stronie http://priorytety.siskom.waw.pl), na którym widać, jak tramwaj musi oczekiwać przez cały cykl sygnalizacji i przepuścić wszystkie strumienie pojazdów, zanim otrzyma zielone światło. Analizując nagranie wydaje się, że moment przyjazdu tramwaju powinien umożliwiać łatwe nadanie priorytetu (kilka sekund wydłużenia światła zielonego). Tak się jednak nie dzieje, ponadto nie jest realizowana żadna dodatkowa faza tramwajowa, w czasie której pojazdy szynowe mogą wcześniej opuścić skrzyżowanie. W rezultacie pojazd szynowy musi oczekiwać przez cały cykl, co powoduje wyraźną stratę czasu (kilkadziesiąt sekund).

Uwzględniając powyższe prosimy w trybie w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie następujących informacji:

  1. Dlaczego w omawianym miejscu przestał działać priorytet dla tramwajów?
  2. Czy była to zmiana celowa? Jeśli tak, prosimy o wskazanie jednostki odpowiedzialnej za podjęcie decyzji wbrew polityce transportowej miasta. Czy Zarząd Transportu Miejskiego był zaangażowany w proces podejmowania decyzji i mógł dostosować rozkłady jazdy tramwajów do wydłużonego czasu przejazdu?
  3. Jeśli zaprzestanie realizacji priorytetu jest wynikiem usterki, prosimy o wskazanie terminu, kiedy organ zarządzający ruchem kontrolował ostatnio działanie sygnalizacji, do czego jest zobowiązany. Jakie były wnioski z ostatniej kontroli? Czy wykryto awarię systemu priorytetów i jakie działania zostały podjęte w celu jej usunięcia?

Niezależnie od powyższego wnioskujemy o pilne przywrócenie skutecznego działania priorytetów na skrzyżowaniu ulic Powstańców śląskich i Piastów Śląskich.

Ponadto ponownie przypominamy, że na ciągu Powstańców Śląskich – al. Reymonta na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Broniewskiego priorytety dla tramwajów były już przynajmniej raz dezaktywowane z inicjatywy jednostek miejskich. Przywrócenie działania pierwotnych programów sygnalizacji promujących transport szynowy nastąpiło w 2007 r. dopiero po artykułach prasowych m.in. w Rzeczpospolitej (październik 2007). Wówczas nastąpiło znaczące zwiększenie prędkości komunikacyjnej tramwajów. Uwzględniając przeszłe doświadczenia istnieje obawa, że od tamtej pory mogła zostać podjęta kolejna próba wyłączenia lub osłabienia priorytetów dla tramwajów.

II. Odnośnie sterowania ruchem tramwajowym na ciągu Obozowa – Dywizjonu 303

W związku z bardzo złymi warunkami ruchu tramwajowego, skutkującymi niską prędkością komunikacyjną tramwajów na głównej trasie łączącej Bemowo z Centrum, przebiegającej ciągiem Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska, Stowarzyszenie SISKOM wnioskuje o:

­           –    wprowadzenie pełnych, bezwarunkowych priorytetów dla tramwajów na wszystkich napotkanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w układzie obecnym oraz docelowym, m.in. w ramach remontu tras tramwajowej na ul. Obozowej,

­          –     skrócenie czasu przejazdu tramwaju w celu uzyskania prędkości komunikacyjnej około 25 km/h.

Powyższy wniosek motywujemy następującymi argumentami:

  1. W związku z planowanym harmonogramem budowy II linii metra uruchomienie metra na Bemowo (stacja Powstańców Śląskich) nastąpi w perspektywie dłuższej niż 10 lat. Tym samym głównym środkiem dojazdu z Nowego Bemowa do Centrum są i będą tramwaje.
  2. Zrezygnowano z budowy stacji metra przy d. DT Wola.
  3. Otwarto dla ruchu kołowego Trasę S-8.
  4. Ogólnymi korzyściami społecznymi wynikającymi z uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, zgodnie z postanowieniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju systemu Transportowego Warszawy.

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl.