Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

5 lipca 2011

Wniosek w sprawie ograniczenia liczby przystanków sieci tramwajowej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM rozpoczęło długofalową kampanię na rzecz przyspieszenia ruchu tramwajowego w Warszawie. Zabiegamy w ten sposób o poparcie społeczne i upowszechnienie uchwalonej przez Radę Warszawy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy. Dokument ten stanowi, że komunikacja szynowa (kolej, metro, tramwaj) powinna stanowić szkielet układu komunikacyjnego i system połączeń podstawowych. W naszej opinii na dzień dzisiejszy wymagania te nie są jeszcze spełnione.

Dla efektywnego działania sieci tramwajowej konieczne jest przyspieszenie na niej ruchu. Dlatego uważamy, że w pierwszej kolejności należy zapewnić tramwajom priorytety w sygnalizacji świetlnej, która jest głównym źródłem strat czasu, jednak nie jedynym. W naszej ocenie drugą co do ważności przyczyną relatywnie niskiej prędkości komunikacyjnej tramwajów jest nadmierne zagęszczenie przystanków na niektórych odcinkach, a zwłaszcza na trasach dojazdowych do Centrum.

Problem nadmiernej liczby przystanków na sieci tramwajowej zaczął narastać w miarę przyznania tramwajom nowej roli w układzie komunikacyjnym: połączeń szybkich. Niegdyś funkcję tę pełniły autobusowe linie pospieszne, przez co tramwaj mógł zatrzymywać się bardzo często. Jednakże w miarę narastania zatłoczenia motoryzacyjnego, od przynajmniej kilkunastu lat, linie pospieszne nie są w stanie zapewnić wysokiej prędkości podróży w centrum miasta. Taką możliwość ma jednak tramwaj, który porusza się po wydzielonym torowisku i nie jest narażony na korki. Warunkiem jest jednak nadanie mu faktycznego priorytetu w sygnalizacji oraz zachowanie umiarkowanej gęstości przystanków.

Uwzględniając powyższe, zwracamy się o rozważenie możliwości ograniczenia liczby przystanków tramwajowych. W załączeniu przekazujemy wstępną listę przystanków, które z uwagi na swoje znikome wykorzystanie lub bliskość przystanków sąsiednich nadają się do likwidacji, komasacji z przystankami sąsiednimi lub przynajmniej do ograniczenia godzin funkcjonowania.

Prosimy o podjęcie działań mających na celu wykonanie szczegółowych pomiarów wykorzystania wskazanych przez nas przystanków. Na podstawie wyników pomiarów możliwe będzie przeprowadzenie analizy porównawczej strat czasu pasażerów podróżujących tranzytem oraz osób korzystających z przystanków wstępnie typowanych do likwidacji.

Równolegle SISKOM będzie prowadził własne badania i obserwacje, w ramach których będziemy także wykonywali dokumentację filmową. Z doświadczenia wynika bowiem, że przekaz multimedialny skutecznie dociera do odbiorców i uzupełnia rzetelne analizy merytoryczne, które w omawianym przypadku są domeną Zarządu Transportu Miejskiego.

Uważamy, że przyspieszenie komunikacji tramwajowej, w której tkwią znaczne niewykorzystane rezerwy, powinno stanowić jeden z priorytetów. Po uchwaleniu podwyżek cen biletów przez Radę Warszawy pasażerowie oczekują, że równocześnie poprawi się standard podróżowania, a przede wszystkim skróci się czas podróży. Jeżeli cel ten zostanie osiągnięty przy konstruktywnej współpracy jednostek Miasta Stołecznego Warszawy i organizacji pozarządowych, będzie to także świadczyć o dobrej komunikacji pomiędzy władzami miasta a jego mieszkańcami.

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl.

Załącznik nr 1 do pisma PDT/III/1/108/11/JA z dnia 5 lipca 2011 r.

Tabela zawiera propozycje przystanków tramwajowych do likwidacji lub ograniczenia zakresu obowiązywania w celu skrócenia czasu przejazdu tramwajów.

lp. ulica nazwa przystanku rekomendacja uzasadnienie uwagi
1. al. Krakowska Lipowczana likwidacja znikome wykorzystanie,

bliskość sąsiednich przystanków (400m)

położony przy bardzo niebezpiecznym niesterowanym przejściu dla pieszych
2. al. Reymonta Ogrody Działkowe Bemowo likwidacja znikome wykorzystanie obsługa liniami autobusowymi
3. al. Waszyngtona Berezyńska likwidacja mała odległość od ronda Waszyngtona
4. al. Zieleniecka Rondo Waszyngtona

(tylko przystanki nr 08 i 09 znajdujące się w al. Zielenieckiej)

likwidacja

(pozostawienie peronów dla ew. linii kursującej w relacji E-N)

rezygnacja z dwukrotnego zatrzymywania tramwajów przy tym samym skrzyżowaniu
5. Bonifraterska KS Polonia likwidacja znikome wykorzystanie w czasie trwania imprez masowych na stadionie Polonii obsługa stadionu ze zbyt blisko położonego przystanku może być niebezpieczna
6. Broniewskiego Włościańska połączyć z przystankiem Park Olszyna mała odległość od przystanków Park Olszyna (300m)
7. Grochowska Kickiego likwidacja niewielkie wykorzystanie,

znikoma odległość od przystanków Wiatraczna (250m)

8. Grójecka Och-Teatr połączyć z przystankiem

Wawelska

mała odległość między przystankami

(250m)

obsługa liniami autobusowymi
9. Jagiellońska Dyrekcja FSO likwidacja wykorzystanie na granicy zera obsługa liniami autobusowymi
10. Jagiellońska Budzyńskiej-Tylickiej likwidacja wykorzystanie na granicy zera obsługa liniami autobusowymi
11. Jagiellońska Pimot likwidacja znikome wykorzystanie możliwa obsługa liniami autobusowymi
12. Marymoncka Las Bielański likwidacja znikome wykorzystanie,

bliskość sąsiednich przystanków (250m)

obsługa liniami autobusowymi
13. Marymoncka Twardowska likwidacja znikome wykorzystanie,

bliskość sąsiednich przystanków (250m),

przystanek jednokierunkowy,

14. most Gdański Wybrzeże Helskie likwidacja znikome wykorzystanie obsługa liniami autobusowymi
15. Nocznickiego Nocznickiego likwidacja niewielkie wykorzystanie
16. Obozowa Magistracka połączyć z przystankiem Majakowskiego bardzo mała odległość między przystankami (200m)
17. Obozowa Dalibora połączyć z przystankiem Koło mała odległość miedzy przystankami (250m)
18. Odrowąża Staniewicka ograniczyć godziny obowiązywania wykorzystanie na granicy zera w godzinach zamknięcia bramy cmentarnej obsługa linią 176
19. Okopowa Dzielna likwidacja bliskość przystanków przy ul. Żytniej,

przystanek jednokierunkowy

przenosiny siedziby ZTM na ul. Żelazną
20. Powstańców Śl. pl. Kasztelański połączyć z przystankiem Hala Wola mała odległość między przystankami (300m),

przystanek jednokierunkowy

bardzo dobra obsługa liniami autobusowymi
21. Powstańców Śl. Nowe Bemowo 06

(zlokalizowany przed pętlą, jadąc od północy)

likwidacja dla linii jadących tranzytem

(pozostawić przystanek dla wysiadających z linii 35)

bardzo mała odległość pomiędzy przystankiem Nowe Bemowo 04 (190m)
22. Rembielińska Bolesławicka likwidacja mała odległość od przystanku Julianowska (210m)
23. Słomińskiego Park Traugutta likwidacja

(ew. uruchomienie na

ul. Międzyparkowej

tylko dla linii 18)

niewielkie wykorzystanie obsługa liniami autobusowymi,

możliwość utrzymania przystanków tramwajowych tylko dla linii 18 zlokalizowanych na ul. Międzyparkowej

24. Starzyńskiego rondo Starzyńskiego

(tylko przystanki nr 07 i 08 po wschodniej stronie skrzyżowania)

likwidacja niewielkie wykorzystanie,

bliskość przystanków po drugiej stronie ronda (200m)

częściowa obsługa liniami autobusowymi
25. Wolska Cm. Prawosławny ograniczyć godziny obowiązywania wykorzystanie na granicy zera prawdopodobnie najsłabiej wykorzystywany przystanek na całej sieci tramwajowej
26. Woronicza Królikarnia 05 i 06

(tylko dla linii 18)

likwidacja dla linii 18

(pozostawić przystanek dla linii 44)

wykorzystanie bliskie zeru (przystanek znajduje się przy parku, brak generatorów ruchu),

bliskość przystanków na ul. Puławskiej – 90m(!) w linii prostej

możliwość utrzymania obsługi przystanku za pomocą linii 44
27. Woronicza Samochodowa likwidacja niewielkie wykorzystanie

Źródło: analizy własne, obserwacje terenowe, http://maps.google.pl, http://www.ztm.waw.pl.