Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

11 lipca 2011

Wniosek o udzielenie informacji na temat nowych i modernizowanych sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Marymonckiej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji dotyczącej uprzywilejowania ruchu tramwajowego zwracamy się w trybie w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z wnioskiem o udzielenie następujących informacji:

  1. Ile wynoszą średnie straty czasu tramwajów na skrzyżowaniach sterowanych na ul. Marymonckiej, na odcinku od ul. Dewajtis do ul. Przy Agorze?
  2. Czy nowo wprowadzone lub zmodernizowane sygnalizacje świetlne na odcinku, o którym mowa w p. 1. zapewniają przejazd tramwajów bez zatrzymania (tzw. priorytet pełny)? Jeśli nie, prosimy o podanie przyczyny braku takiego priorytetu oraz podanie przeciętnej liczby zatrzymanych lub spowolnionych składów na 100 kursów tramwajów.
  3. O ile wydłużył się czas przejazdu tramwajów linii 17 na ul. Marymonckiej w wyniku wprowadzenia zmian w sygnalizacji świetlnej, o których mowa w p. 1? Jaka jednostka miejska prowadziła badania?
  4. Czy programy sygnalizacji świetlnej, o których mowa w p. 1., były uzgadniane w ZTM i uzyskały pozytywną opinię? Jaka była treść tej opinii (prosimy o kopię pisma)?
  5. ZDM prowadzi przetarg na dokumentację modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Marymoncka/al. Zjednoczenia. Jakie są cele szczegółowe modernizacji sygnalizacji w zakresie uprzywilejowania tramwajów? Czy założenia do projektu określone w SIWZ były uzgadniane z ZTM? Jakie było stanowisko ZTM?
  6. O ile ma się skrócić czas przejazdu tramwajów na ul. Marymonckiej w wyniku inwestycji, o której mowa w p. 5?
  7. Na jakich zasadach będzie nadawany priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniu, o którym mowa w p. 5? Czy będzie to priorytet uzależniony od rozkładu jazdy?
  8. Jeśli na skrzyżowaniu, o którym mowa w p. 5, ma być realizowany priorytet dla tramwajów uzależniony od rozkładu jazdy, to prosimy o informację, kto wyposaży pojazdy tramwajowe i sterowniki w urządzenia komunikacyjne. Jakie wymagania techniczne mają spełniać te urządzenia? W jakim protokole mają się ze sobą porozumiewać? Jaka instytucja ma zapewnić nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem i zlecać prace konserwatorskie?
  9. Jak ma być zapewniona poprawność badania odchyłki od rozkładu jazdy w sytuacji częstych zmian na sieci tramwajowej?

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl.