Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 lipca 2011

Ponowne pogorszenie ruchu tramwajowego na skrzyżowaniu Marynarska / Rzymowskiego / Wołoska

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-WaltzPrezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w nawiązaniu do ustaleń na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w dniu 9.03.2011 r., zwracamy się z wnioskiem o poprawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Marynarska / Wołoska / Rzymowskiego w celu nadania tam realnego priorytetu dla tramwajów. Na omawianym skrzyżowaniu tramwaj miał i nadal ma drastycznie (o kilkadziesiąt sekund) skrócony sygnał zezwalający w stosunku do równoległego strumienia pojazdów, co widać na filmie zamieszczonym na naszej stronie http://priorytety.siskom.waw.pl.

Zgodnie z ustaleniami Zarząd Dróg Miejskich po ww. posiedzeniu KDS ds. Transportu przygotował nowy projekt sygnalizacji świetlnej, a następnie po jego zatwierdzeniu miał wdrożyć go w terenie, doprowadzając do chociaż częściowej poprawy warunków ruchu tramwajów. Zmiana taka nastąpiła, co weryfikowaliśmy na początku lipca br. Sygnał zielony dla tramwajów został wydłużony w taki sposób, że tramwaje otrzymywały zezwolenie na jazdę w okresie, gdy nie odbywa się ruch na zachodniej jezdni ul. Wołoskiej. Jest to rozwiązanie nie zapewniające jeszcze priorytetu, ale gwarantujące akceptowalny poziom strat czasu pasażerów.

Niestety w dniu 15.07.2011 r. otrzymaliśmy, a następnie potwierdziliśmy informację[1], że na skrzyżowaniu ulic Marynarska / Wołoska / Rzymowskiego światło zielone dla tramwajów znowu zostało drastycznie skrócone. Poprawienie, a następnie ponowne pogorszenie warunków ruchu tramwajowego świadczy nie tylko o nierealizowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy, ale także oznacza marnowanie publicznych pieniędzy na niepotrzebne zmiany, które nie doprowadzają do uzyskania oczekiwanych korzyści dla pasażerów transportu publicznego. Jednocześnie szybkie anulowanie dobrych zmian dla pasażerów tramwajowych (podobnie było na ul. Powstańców Śląskich, a być może także w Al. Jerozolimskich) pokazuje rzeczywiste, a nie deklarowane podejście do sterowania ruchem w Warszawie, które nie zważa na efektywność komunikacji tramwajowej. Fakt, że jedynie przez około 2 tygodnie utrzymało się rozwiązanie dosyć korzystne dla tramwajów dowodzi, że organ zarządzający ruchem oraz zarządca drogi nie są zainteresowaniu zapewnieniu skutecznych priorytetów dla komunikacji publicznej, do czego obliguje ich m.in. pismo Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy sygn. BD-BD-BS-PKR-0114-07-14-09 z dnia 20.12.2009 r.

Uwzględniając powyższe, prosimy Panią Prezydent w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej o podanie następujących informacji:

  1. W jakich dniach wprowadzane były modyfikacje programu sygnalizacji na skrzyżowaniu Marynarska / Wołoska / Rzymowskiego w ciągu ostatnich trzech miesięcy?
  2. Jak wpływały one na poziom strat czasu tramwajów?
  3. Czy Zarząd Transportu Miejskiego był informowany o terminach zmian w celu dostosowania rozkładów jazdy tramwajów?
  4. Kto podjął decyzję o skróceniu sygnału zezwalającego dla tramwajów na w/w skrzyżowaniu?
  5. Ile m.st. Warszawa wydało na ponowne przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej?

Ponadto prosimy w trybie KPA o doprowadzenie do nadania na omawianym skrzyżowaniu wysokiego priorytetu dla tramwajów. Zdaniem Stowarzyszenia na tym skrzyżowaniu tramwaje powinny oczekiwać nie dłużej niż przez kilka-kilkanaście sekund na sygnał zezwalający, ponieważ torowisko tramwajowe przebiega z niewielką liczbą kolizji z pojazdami samochodowymi (przecina tylko zachodnią jezdnię ul. Wołoskiej).

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl.


[1] informacja zamieszczona przez pasażera na stronie ZTM Facebook w dn. 15.07.2011 r. o godz. 7.40, zignorowana przez Zarząd Transportu Miejskiego

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi: