Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

24 listopada 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wólki Węglowej

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, w związku z ogłoszeniem o zbieraniu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wólki Węglowej, składa następujące wnioski:

1)      Ustalić w projekcie planu przebieg drogi ekspresowej S7 według przebiegu ustalonego decyzją nr RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-002/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 6 maja 2009 r.

2)      Ustalić wzdłuż rezerwy pod drogę ekspresową S7 bezwzględny zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w obszarze oddziaływania inwestycji.

Uzasadnienie:

Droga ekspresowa S7 na odcinku Czosnów – Warszawa (Bemowo) jest kluczowym elementem planowanego układu drogowego w północno-zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Postulat zakazu lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej ma zapobiec konfliktom społecznym. Obszar oddziaływania drogi S7 ustalić na podstawie decyzji środowiskowej.

Wnioskujący zdaje sobie sprawę z faktu, iż wspomniana decyzja środowiskowa została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niemniej jest to jedyny dokument, który w sposób dostateczny, choć niepełny, określa oddziaływanie inwestycji na obszar Wólki Węglowej.

3)      Ustalić rezerwę pod przebieg planowanej ulicy Janickiego w klasie technicznej głównej (G).

4)      Ustalić rezerwę pod przebieg planowanej ulicy Czcionki w klasie technicznej zbiorczej (Z).

Uzasadnienie:

Zabezpieczenie rezerw ma na celu zabezpieczenie planowanego układu drogowego, odciążającego obecny, nieprzystosowany do roli, jaką obecnie pełni.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych wniosków

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi: