Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

15 listopada 2011

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grzybowskiego

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, w związku z ogłoszeniem o zbieraniu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grzybowskiego, składa następujące wnioski:

1)      Dopuścić bezpośrednio pod placem Grzybowskim funkcję parkingu podziemnego.

Uzasadnienie:

Przeprowadzona niedawno odnowa placu Grzybowskiego ujawniła ukryty dotąd potencjał tej przestrzeni publicznej. Niemniej, uwidoczniła również konflikt między potrzebą zapewnienia przestrzeni parkingowej dla mieszkańców oraz interesantów, a estetyką placu.

W związku z tym uważamy, że należy zrealizować projekt budowy parkingu podziemnego pod placem, z zapewnionym dojazdem od ul. Twardej lub Królewskiej. Jednocześnie powinno się ograniczyć podaż miejsc parkingowych w otoczeniu placu.

Jesteśmy przekonani, że jest możliwe zrealizowanie inwestycji bez naruszania zasadniczych osiągnięć renowacji placu.

2)      Ustalić linie rozgraniczające w sposób umożliwiający realizację skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic Twardej i Emilii Plater oraz Grzybowskiej, Królewskiej i placu Grzybowskiego.

Uzasadnienie:

Skrzyżowania typu rondo cechują się większym poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto stanowią proste rozwiązanie spowalniające ruch drogowy w strefie śródmiejskiej.

Skrzyżowanie ulic Twardej i Emilii Plater jest jednym ze skrzyżowań o tzw. „łamanym” pierwszeństwie i często dochodzi na nim do niebezpiecznych sytuacji.

W przypadku skrzyżowania ulic Grzybowskiej, Królewskiej i wylotu placu Grzybowskiego, dzięki budowie ronda możliwe będzie zmniejszenie przestrzeni zajętej przez jezdnie i przeznaczenie ich na pasy rowerowe lub chodnik.

3)      Dopuścić realizację linii tramwajowej w osi ulic: (Świętokrzyska) – Emilii Plater – Twardej – Plac Grzybowski (strona zachodnia) – Królewska. Ustalić linie rozgraniczające umożliwiając realizację postulowanej linii.

Uzasadnienie:

Wniosek jest elementem większego projektu postulowanego przez SISKOM. Proponujemy realizację linii tramwajowej będącej przedłużeniem linii istniejącej w ulicy Prostej, w kierunku wschodnim, w celu wykształcenia korytarza transportowego w osi wschód – zachód równoległego, a zarazem częściowo stycznego do II linii metra.

Przedłużenie linii tramwajowej w osi ulic: Prosta – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – plac Grzybowski – Grzybowska – Królewska – Plac Piłsudskiego – Focha – pętla autobusowa Plac Piłsudskiego pozwali lepiej wykorzystać linię tramwajową w ciągu Prostej, której w związku z budową II linii metra grozi degradacja funkcjonalno-użytkowa.

W wariancie bardziej ambitnym można rozważyć zagłębienie linii tramwajowej w ulicy Królewskiej w celu przejścia pod ulicą Krakowskie Przedmieście, wyjścia ze skarpy wiślanej na południe od Wiaduktu Markiewicza i poprowadzenie tramwaju do ulicy Karowej. Następnie przewidzianym w SUiKZP mostem Karowa – Okrzei przeprawić się na Pragę, do ulicy Okrzei i dalej do Targowej oraz Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej. Uzyskujemy wówczas nowy ciąg transportu szynowego o znaczeniu ogólnomiejskim, znakomicie uzupełniający istniejącą i planowaną dziś infrastrukturę transportu publicznego.

4)      W zakresie infrastruktury rowerowej przewidzieć:

a)      realizację dróg dla rowerów wzdłuż alei Jana Pawła II po obu stronach jezdni (strona zachodnia – ustalenie, strona wschodnia – dopuszczenie);

b)      realizację drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Marszałkowskiej (strona zachodnia – ustalenie, strona wschodnia – dopuszczenie);

c)      realizację drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej (po stronie północnej – ustalenie) oraz przewidzieć włączenie ruchu rowerowego w ruch ogólny ulicy Emilii Plater;

d)      realizację obsługi ruchu rowerowego w ciągu ulic: Grzybowskiej, Twardej oraz Emilii Plater na zasadach ogólnych Kodeksu Ruchu Drogowego;

e)      lokalizację ogólnodostępnego parkingu rowerowego (lub przystanku planowanego roweru publicznego) w bezpośrednim sąsiedztwie placu Grzybowskiego.

Uzasadnienie:

Wnioski mają na celu wytworzenie racjonalnej infrastruktury rowerowej, umożliwiającej bezpieczne i sprawne poruszanie się rowerzystów w ruchu ulicznym.

W opinii SISKOM najlepszym rozwiązaniem w przypadku ulicy Grzybowskiej jest wytworzenie specjalnego pasa ruchu rowerowego wydzielonego z jezdni oraz chodnika innym poziomem nawierzchni. Rozwiązanie to nie jest niestety znane w polskiej praktyce prawnej i projektowej.

5)      W zakresie pieszych ciągów komunikacyjnych przewidzieć:

a)      zachowanie ciągu pieszego prowadzącego od rejonu skrzyżowania ulic Twardej i Emilii Plater w kierunku Synagogi im. Nożyków, aż do ulicy Grzybowskiej;

b)      ustalenie ciągu (pasażu) pieszego na ulicy Zielnej;

Uzasadnienie:

W pierwszym wypadku chodzi o zachowanie (a docelowo wyeksponowanie) istniejącego ciągu pieszego. W przypadku ulicy Zielnej, w związku z perspektywą zabudowy zachodniej pierzei ulicy Marszałkowskiej, widzimy możliwość ukształtowania atrakcyjnego pasażu dla pieszych, usytuowanego podobnie do Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszych wniosków

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi: