Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

9 października 2011

Usprawnienie ruchu tramwajowego na wybranych skrzyżowaniach w Warszawie

Sz. P. Jacek Wojciechowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15.09.2011 r. w lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej[1] artykułu, w którym Pan Prezydent deklarował wprowadzenie usprawnień ruchu tramwajowego według listy wybranych lokalizacji, którą mają przygotować podległe Panu urzędy, pragniemy przedłożyć swoje propozycje takich skrzyżowań. Na podstawie naszych ponad półrocznych wnikliwych obserwacji działania warszawskich sygnalizacji świetlnych, na bieżąco dokumentowanych w filmach zamieszczanych w internecie[2], zidentyfikowaliśmy szereg miejsc, gdzie pasażerowie tramwajów tracą zbyt dużo czasu. Wnioskujemy więc o podjęcie przez podległe Panu Prezydentowi urzędy skutecznych działań, które poprawią jakość ruchu tramwajów w poniższych lokalizacjach:

1. skrzyżowanie Obozowa/Deotymy,

Uzasadnienie: Skrzyżowanie stanowi jedno z głównych miejsc, gdzie tramwaje są długotrwale przytrzymywane na czerwonym świetle, a wręcz tworzą się korki tramwajowe w godzinach szczytu.

Złe działanie tej sygnalizacji świetlnej potwierdził w krótkim wywiadzie prasowym[3] sam Inżynier Ruchu m.st. Warszawy, Pan Janusz Galas. Jako jeden z argumentów podał nowatorstwo rozwiązania w warunkach warszawskich. Tymczasem według bazy naukowej Baztech projekt śluzy tramwajowej stanowił jeden z tematów prac naukowych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej i opublikowanych w 2007 r.[4]. W streszczeniu publikacji jest wręcz mowa o „priorytecie tramwajowym”. Być może zasadne jest zwrócenie się do autorów ww. artykułu z prośbą o wykorzystanie wniosków z ich prac badawczych w celu uzdrowienia sytuacji panującej na skrzyżowaniu Obozowa/Deotymy.

2. przejście dla pieszych przez ul. Słomińskiego w rejonie ul. Międzyparkowej,

Uzasadnienie: W związku ze zbliżającym się oddaniem do użytkowania wiaduktów w ciągu ulic Mickiewicza i Andersa zaistnieje możliwość obsługi ruchu pieszego w poprzek ul. Słomińskiego w innym poziomie, z zapewnieniem wymaganych udogodnień dla niepełnosprawnych (windy). Obecnie funkcjonujące przejście dla pieszych na ul. Słomińskiego w rejonie ul. Międzyparkowej zakłóca płynność ruchu tramwajowego oraz kołowego na trasie pełniącej funkcję obwodnicy śródmiejskiej. Ponadto sygnalizacja świetlna zmniejsza poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu z uwagi na lokalizację za łukiem poziomym o ograniczonej widoczności.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przy ul. Międzyparkowej zlikwidowane zostały przystanki tramwajowe i autobusowe linii dziennych. Z uwagi na niezbyt duży ruch pieszy oraz przytoczone wyżej argumenty wnioskujemy o likwidację przejścia dla pieszych przy ul. Międzyparkowej i zniesienie funkcjonowania tam sygnalizacji świetlnej. Likwidacja zbędnej sygnalizacji przyczyni się także do zredukowania wydatków stałych Zarządu Dróg Miejskich.

3. skrzyżowanie Wrocławska/Powstańców Śląskich,

Uzasadnienie: Na skrzyżowaniu tym światło zielone dla tramwaju pali się znacznie krócej (o kilkadziesiąt sekund) niż dla równolegle poruszających się pojazdów. Dotychczasowa korekta programu przeprowadzona przez ZDM na wniosek Siskom nie spowodowała zauważalnej poprawy czasu jazdy tramwajów, ponieważ światło zielone dla nich trwa nadal zdecydowanie zbyt krótko. Obecny program sygnalizacji, tak samo jak poprzedni, wyraźnie szykanuje ruch tramwajowy.

4. ul. Marszałkowska między pl. Unii Lubelskiej a pl. Konstytucji,

Uzasadnienie: Odcinek ul. Marszałkowskiej o uspokojonym charakterze powinien zawierać rozwiązania w sygnalizacji świetlnej, które zapewniają bezwzględny, całkowity priorytet tramwajowy. Obecnie programy sygnalizacji faworyzują jednak pojazdy, które pomimo obecności kilku sygnalizacji, mogą przejechać odcinek bez zatrzymania. W przypadku tramwajów sygnalizacje wyraźnie zakłócają przebieg jazdy. Warto także zauważyć, że dodatkowe zatrzymania tramwajów przyczyniają się także do powstawania nadmiernego hałasu w miejscu, gdzie tory tramwajowe leżą blisko budynków.

5. skrzyżowanie Banacha/Pawińskiego i przejazd tramwajowy przez południową jezdnię ul. Banacha,

Uzasadnienie: Sygnalizacja na tym odcinku zmusza tramwaje do dwukrotnego zatrzymania. Ze względu na złą synchronizację świateł płynny przejazd odcinka jest niemożliwy.


6. skrzyżowanie Okopowa/Leszno

Uzasadnienie: Pomimo dosyć długiego sygnału zielonego tramwaje poruszające się ciągiem ulic Towarowej i Okopowej są zatrzymywane na kilkadziesiąt sekund. Świadczy to o potrzebie poprawienia wybitnie niekorzystnej dla tramwajów koordynacji sygnalizacji przy ul. Leszno z tą, która znajduje się przy al. Solidarności.

7. pl. Zawiszy

Uzasadnienie: Sygnalizacja tramwajowa nie zapewnia priorytetu. Nie reaguje na kolejność pojawienia się tramwajów. Ponadto wielokrotnie obserwuje się przypadki zatrzymywania tramwajów na środku skrzyżowania. Po uruchomieniu ZSZR[5], którego podstawowym zadaniem w Śródmieściu powinno być usprawnienie działania komunikacji publicznej, ruch tramwajowy odbywa się mniej płynnie.

8. przejście dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie przy ul. Miedzianej

Uzasadnienie: Sygnalizacja świetlna na tym mało uczęszczanym przejściu powinna zapewniać bezwzględny priorytet tramwajowy, zwłaszcza że ruchem steruje ZSZR. Obserwuje się jednak, że tramwaje zatrzymywane są w obu kierunkach. SISKOM postuluje wprowadzenie zasady, aby zbliżający się tramwaj automatycznie włączał sobie zielone światło na przejściu przez torowisko i tylko tam – obsługa przejść przez jezdnie może odbywać się niezależnie.

Takie rozwiązania bardzo dobrze działają na trasach tramwajowych z priorytetem w Krakowie i w Poznaniu, co mamy udokumentowane na filmach[6] z cyklu „dobre praktyki”.

9. skrzyżowanie Al. Jerozolimskie/Żelazna,

Uzasadnienie: Sygnalizacja kontrolowana przez ZSZR szykanuje ruch tramwajowy, ponieważ światło zielone dla tramwajów pali się o kilkanaście sekund krócej niż dla równolegle jadących samochodów.

10. skrzyżowanie Al. Jerozolimskie/Chałubińskiego/al. Jana Pawła II,

Uzasadnienie: Obserwuje się złe działania koordynacji sygnalizacji kontrolowanej przez ZSZR – tramwaje nadjeżdżające od strony ul. Żelaznej są przez większość doby obligatoryjnie zatrzymywane na tym skrzyżowaniu. W kierunku przeciwnym koordynacja działa minimalnie lepiej, lecz także wyraźnie zakłóca płynność ruchu tramwajowego.

Ponadto sygnalizacja nie zawsze „zauważa” gotowe do odjazdu tramwaje na al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego. Nie otrzymują one światła zielonego i oczekują cały cykl pracy sygnalizacji.

11. skrzyżowanie Al. Jerozolimskie/E. Plater,

Uzasadnienie: Sygnalizacja działająca w ramach ZSZR przydziela tylko raz światło zielone w cyklu, przez co zatrzymuje tramwaje jadące w obu kierunkach. Sygnalizacja jest także źle skoordynowana z punktu widzenia ruchu tramwajowego z obydwoma sąsiednimi skrzyżowaniami.

12. skrzyżowanie Al. Jerozolimskie/Krucza

Uzasadnienie: Sygnalizacja działająca w ramach ZSZR przydziela tylko raz światło zielone w cyklu, przez co zatrzymuje tramwaje jadące w obu kierunkach. Sygnalizacja jest także źle skoordynowana z punktu widzenia ruchu tramwajowego z obydwoma sąsiednimi skrzyżowaniami.

13. skrzyżowanie Al. Jerozolimskie/Nowy Świat

Uzasadnienie: Sygnalizacja działająca w ramach ZSZR przydziela tylko raz światło zielone w cyklu, przez co zatrzymuje tramwaje jadące w obu kierunkach. Sygnalizacja jest także źle skoordynowana z punktu widzenia ruchu tramwajowego.

Uprzejmie prosimy o rozpatrzenie naszego wniosku zgodnie z k.p.a. Jednocześnie prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl.

Zwracamy się również w wnioskiem w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.) o udostępnienie wspomnianej w artykule Gazety Wyborczej[7] ostatecznej listy skrzyżowań, na którym podległe Panu Prezydentowi jednostki miejskie wprowadzą w najbliższym czasie priorytet tramwajowy. Prosimy również o podanie informacji, kiedy planowana jest realizacja tych zamierzeń i według jakiej metodyki dokonane zostanie sprawdzenie, jak priorytet tramwajowy skrócił czas przejazdu pasażerów.

Ze względu na niedawno zakończony i promowany przez miasto Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu liczymy na szybką i pozytywną reakcję nadzorowanych przez Pana Prezydenta urzędów miejskich. Będzie to dowodem na to, że strategia zrównoważonego rozwoju stanowi już faktyczną politykę transportową miasta, tak jak została ona zapisana w dokumentach prawa wewnętrznego.


[1]http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,10290526,Tramwaj_to_pojazd_przyszlosci__Ale_czemu_taki_wolny_.html

[2] http://siskom.waw.pl/komunikacja/priorytety/web/?page_id=60

[3] zob. przypis nr 1

[4] Buda, M. ; Chrobot, P. ; Polak, R., Ocena efektywności sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z zastosowaną śluzą tramwajową, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2007, z. 62, s. 51–58, Bibliogr. 6 poz., tab., wykr., schem.

[5] Zintegrowany System Zarządzania Ruchem

[6] http://siskom.waw.pl/komunikacja/priorytety/web/?page_id=267

[7] zob. przypis nr 1

———-

Odpowiedź:

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi: