Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

9 października 2011

Optymalizacja lokalizacji przystanków na sieci tramwajowej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

nawiązując do pisma sygn. ZTM-NR-6053-50-2-11/MKO z dnia 10.08.2011 r., będącego odpowiedzią na nasze wystąpienie sygn. PDT/III/1/108/11/JA z dnia 05.07.2011 r., zwracamy się w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.) z wnioskiem o przedstawienie:

-        stanu sprawy reorganizacji układu przystanków tramwajowych (o co wnioskowaliśmy w ww. piśmie),

-        wyników przeprowadzonych pomiarów wykorzystania poszczególnych przystanków,

-        analiz zysków i strat po wprowadzeniu postulowanych przez SISKOM zmian w układzie przystanków tramwajowych.

W przypadku, gdyby analizy, o których wyżej mowa, nie zostały przeprowadzone, zwracamy się z wnioskiem o ich wykonanie. Jeśli dysponują Państwo programem Visum, prosimy także o przeprowadzenie stosownych symulacji komputerowych. Informujemy ponadto, że równolegle przygotowujemy dokumentację filmową.

————

Odpowiedź:

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi: