Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

24 listopada 2011

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa – Płowiecka

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 17 pkt. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM wnosi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa – Płowiecka następujące uwagi

1)      Wprowadzić do rysunku i tekstu planu połączenie komunikacyjne równoległe do torów kolejowych – drogi biegnącej od ul. Hermanowskiej, pod ul. Marsa w kierunku połączenia z ul. Makowską, w miejscu projektowanego ciągu pieszego (obszary D7.KPJ, D8.MN, B2.KPJ, A8.KPJ, A7.U) , celem zapewnienia sprawnego, lokalnego połączenia międzydzielnicowego.

2)      Wprowadzić możliwość przedłużenia planowanej linii tramwajowej wraz poszerzeniem linii rozgraniczających po północnej stronie ul. Płowieckiej (3KD – G i 1KD – GP str. wschodnia) do skrzyżowania ulic Bronisława Czecha i Hermanowskiej (poza granicami planu), gdzie istnieje możliwość urządzenia pętli tramwajowej w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Anin..

3)      Dopuścić możliwość przeprowadzenia linii szybkiego tramwaju, od zintegrowanego węzła przesiadkowego przy węźle Marsa (E.6U/KT/KS), wzdłuż ul. Ostrobramskiej (1KD – GP str. Zachodnia) do granic planu (dalej w ciągu Trasy Łazienkowskiej do Dworca Zachodniego) zgodnie ze stanowiskiem Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie buspasa na Trasie Łazienkowskiej (cz. V) oraz stanowiskiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy z dnia 16.04.2009 r.

Kategoria: Planistyka, Warszawa, Wnioski i uwagi — Tagi: ,