Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 stycznia 2012

Ograniczenie liczby i uporządkowanie rozmieszczenia przystanków dla linii przyspieszonych kursujących Trasą Łazienkowską przy okazji uruchomienia linii 143

Sz. P. Leszek Ruta -  Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

nawiązując do artykułu pt. „Zmiany w Rembertowie: wraca historyczna linia autobusowa”, zamieszczonego w dniu 21.12.2011 r. w lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji Siskom wyraża swoje poparcie dla zaplanowanych zmian, prowadzących do marszrutyzacji linii autobusowych. Skomasowanie linii 415 i 515 w jedną linię zwykłą 143, kursującą z dużą częstotliwością, jest w naszej ocenie decyzją słuszną, podobnie jak wydzielenie linii 345 z nadmiernie długiej trasy linii 168.

Proponowane zmiany przyczynią się w szczególności do poprawy regularności połączeń Rembertowa ze stacją metra Politechnika. Wprowadzenie do ich obsługi linii zwykłej zamiast przyspieszonych zwiększy dostępność tego połączenia, a zarazem będzie czytelnym sygnałem, że zgodnie z obowiązującą polityką transportową szybkim połączeniem Rembertowa z centrum stolicy powinna być kolej.

Ze względu na fakt, iż uruchomienie linii 143 usprawni obsługę wszystkich przystanków na Trasie Łazienkowskiej pomiędzy rondem Wiatraczna a stacją metra Politechnika, zaistnieje możliwość ograniczenia liczby i uporządkowania miejsc zatrzymań linii przyspieszonych kursujących Trasą Łazienkowską. Uwzględniając ten fakt wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian równocześnie z uruchomieniem linii 143:

-        wycofania linii 523 z obsługi przystanków Os. Majdańska, Przyczółek Grochowski, Międzynarodowa,

-        wycofania linii 514 z obsługi przystanku Międzynarodowa,

-        wycofania linii 502 z obsługi przystanku Rozbrat,

-        wycofania linii 520 z obsługi przystanków Międzynarodowa i Rozbrat, a w przypadku braku takiej możliwości – przekształcenie tej linii w linię zwykłą (można wykorzystać numer 155 przez wiele lat kojarzony z Ulrychowem).

Za wprowadzeniem postulowanych zmian przemawiają następujące argumenty:

  1. Nie licząc początkowego odcinka trasy, linie przyspieszone powinny zatrzymywać się tylko na przystankach węzłowych, gdzie pasażerowie mogą dokonywać przesiadek na linie poruszające się prostopadłymi korytarzami transportowymi. W szczególności dotyczy to przesiadek do tramwajów, kolei i metra. Wymienione do likwidacji przystanki Os. Majdańska, Przyczółek Grochowski, Międzynarodowa oraz Rozbrat nie pełnią istotnych funkcji przesiadkowych.
  2. Na dzień dzisiejszy przystanki na Trasie Łazienkowskiej mają zapewnioną dobrą ofertę komunikacyjną za pomocą linii zwykłych, m.in. linii 182 kursującej między Witolinem a Dworcem Zachodnim. Z kolei odcinek od ronda Wiatraczna do stacji metra Politechnika obsługuje linia 188 oraz, jeśli Państwa deklaracje zostaną zrealizowane, także linia 143. Średnia częstotliwość kursów linii zwykłych zapewniających dojazd do metra wynosi w szczycie 3-4 minuty, jeszcze przed uruchomieniem linii 143.
  3. W celu zapewnienia czytelności i przejrzystości układu komunikacyjnego linie przyspieszone powinny się zatrzymywać na tych samych przystankach. Z podobnych powodów charakter przystanków powinien być w miarę możliwości jednakowy (stały lub na żądanie). Na dzień dzisiejszy układ przystanków na trasie Łazienkowskiej jest bardzo nieuporządkowany, co prowadzi do pomyłek pasażerów, zwłaszcza osób spoza Warszawy.
Kategoria: Autobusy, Warszawa — Tagi: