Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 czerwca 2010

Wniosek o zwolnienie rowerów z opłat za przewóz

 

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp z o.o.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM zwraca się do Państwa z wnioskiem o zmianę „Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt” (zwanego dalej Regulaminem), w celu zwolnienia z opłat przewozu rowerów.

Proponujemy zmianę treści par. 16 ust. 4 Regulaminu, poprzez dodanie rowerów do listy rzeczy zwolnionych z opłat.

Uważamy, że WKD może w ten sposób powiększyć liczbę zainteresowanych ofertą przewozów, zarówno wśród pasażerów zainteresowanych rekreacją, jak i codziennym dojazdem do pracy. Niebagatelny będzie również pozytywny wydźwięk propagandowy takiej zmiany, zgodny z aktualnymi trendami społeczno-ekonomicznymi.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż postulat ten może budzić wątpliwości z dwóch powodów: zbyt małej przestrzeni w pociągach (szczególnie w EZT EN-94) oraz uciążliwości dla pozostałych pasażerów.

Uważamy, że wystarczające są przepisy obwiązującego Regulaminu (par. 16 ust. 1 oraz par. 24 ust. 1 i 3). Regulamin już teraz daje prawo maszyniście (kontrolerowi, innym pasażerom) nakazanie usunięcia nawet wózka inwalidzkiego bądź wózka dziecięcego, ewentualne dopisanie do tej listy roweru nie będzie stanowić zasadniczej zmiany. Trudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której rowerzysta będzie chciał dostać się do wypełnionego wagonu mimo oporu pasażerów. Praktycznie ciągła obecność kontrolerów w pociągach i systematyczna rozbudowa nadzoru wizyjnego gwarantują również szybką reakcję na sytuacje konfliktowe.

W całym systemie komunikacji podległym Zarządowi Transportu Miejskiego m.st. Warszawy (ZTM) obowiązują analogiczne procedury i nie powodują one większych trudności dla podróżnych lub personelu. Dotyczy to również pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Warszawskiego Metra.

Co więcej, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ZTM[1], już teraz rowery są zwolnione z opłat na odcinku Warszawa Śródmieście – Opacz, choć jedynie dla posiadaczy Warszawskiej Karty Miejskiej. W opinii Stowarzyszenia nie jest sytuacją właściwą, w której pasażerowie WKD są różnicowani w swoich prawach do przewozu ze względu na bilet, jaki posiadają.

Jesteśmy przekonani, że proponowana zmiana przyczyni się do dalszej integracji systemów transportu w aglomeracji warszawskiej.

Uprzejmie prosimy o ustosunkowanie się do naszego wniosku. W celu skrócenia drogi korespondencji proponujemy kontakt drogą poczty elektronicznej.


[1] Zob. strona internetowa ZTM: http://www.ztm.waw.pl/?c=145&l=1#podstawa (pobrano 20.06.2010 r.)

Odpowiedź WKD
Kategoria: Aglomeracja, Interwencje, Kolej, Rowery — Tagi: