Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

4 stycznia 2012

Optymalizacja lokalizacji przystanków na sieci tramwajowej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

nawiązując do pisma ZTM-NR-6053-50-4-11/JST z dnia 18.10.2011 r. oraz naszego pierwszego wystąpienia sygn. PDT/III/1/108/11/JA z dnia 05.07.2011 r., które wywołało sprawę, zwracamy się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.) z wnioskiem o przedstawienie:

-        aktualnego stanu sprawy reorganizacji układu przystanków,

-        wyników przeprowadzonych pomiarów oraz analiz w programie Vissim wykorzystania poszczególnych przystanków,

-        analiz zysków i strat po wprowadzeniu postulowanych zmian w układzie przystanków tramwajowych.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z deklaracją wyrażoną w piśmie ZTM-NR-6053-50-4-11/JST z dnia 18.10.2011 r., pomiary ruchu na przystankach tramwajowych mieli Państwo zakończyć w pierwszej połowie listopada br.

Odpowiedź ZTM:

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi: