Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

2 marca 2010

Wniosek o wybudowanie nowego przystanku autobusowego

Zarządu Transportu Miejskiego

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM zwraca się z wnioskiem o stworzenie nowego przystanku w zespole przystankowym Andrutowa, dla linii jadących od strony Konstancina-Jeziorny. Przystanek może zostać wybudowany przy ul. Drewny, w odległości ok. 30 metrów na północ od skrzyżowania z ulicą Przekorną.

Pas zieleni pomiędzy jezdnią a rowem odwadniającym ma wystarczającą szerokość dla wybudowania platformy przystankowej wraz z prowadzącym do niej chodnikiem. Odległość przystanku od skrzyżowania będzie zbliżona do tej, w jakiej znajduje się przystanek Andrutowa 03, usytuowany w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania. W naszej ocenie dodatkowy przystanek w tym miejscu poprawi dostępność autobusów dla mieszkańców okolicznych ulic oraz obsługę komunikacyjną Parku Kultury w Powsinie.

Oczekujemy na odpowiedź w trybie KPA.

Odpowiedź ZTM

Kategoria: Autobusy, Interwencje, Warszawa