Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

22 października 2012

Informacja o liczbie przystanków komunikacji miejskiej obsługiwanych przez ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące liczby oraz charakterystyki przystanków autobusowych w Warszawie:
1)    Jaka jest liczba zespołów przystankowych obsługiwanych przez autobusy i tramwaje w ramach I strefy biletowej?
2)    Jaka jest liczba pojedynczych przystanków obsługiwanych przez autobusy i tramwaje w ramach I strefy biletowej?
3)    Jaka jest liczba przystanków krańcowych (pętli) obsługiwanych przez autobusy i tramwaje w ramach I strefy biletowej?
4)    Jaka jest liczba zespołów przystankowych obsługiwanych przez autobusy w ramach  II strefy biletowej?
5)    Jaka jest liczba pojedynczych przystanków obsługiwanych przez autobusy w ramach II strefy biletowej?
6)    Jaka jest liczba przystanków krańcowych (pętli) obsługiwanych przez autobusy w ramach II strefy biletowej?
7)    Jaka jest liczba zespołów przystankowych obsługiwanych przez autobusy w ramach  linii dowozowych „L”?
8)    Jaka jest liczba pojedynczych przystanków obsługiwanych przez autobusy w ramach linii dowozowych „L”?
9)    Jaka jest liczba przystanków krańcowych (pętli) obsługiwanych przez autobusy w ramach linii dowozowych „L”?

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej# (pliki nieedytowalne np. pdf, jak i edytowalne np. formaty doc, dwg, dgn, xls, ver) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: siskom@siskom.waw.pl. W przypadku braku takiej możliwości z przyczyn technicznych zobowiązujemy się do odbioru osobistego w siedzibie organu.
Jednocześnie zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej oczekujemy na odpowiedź w ciągu 14 dni od daty złożenia niniejszego wniosku.

Kategoria: Autobusy, Tramwaje, Warszawa