Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

22 października 2012

Informacja o procedurze stosowania dźwiękowych systemów informacji pasażerskiej w pojazdach komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Miejskiego

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące liczby oraz charakterystyki pojazdów posiadających systemy dźwiękowej informacji pasażerskiej:

 1. Czy wszystkie autobusy i tramwaje posiadające wewnętrzną informację pasażerską posiadają także możliwość nadawania komunikatów na zewnątrz?
 2. Jaka jest liczba tramwajów wyposażonych w systemy dźwiękowej informacji pasażerskiej oraz jakie są to modele pojazdów?
 3. Jaka jest liczba autobusów wyposażonych w systemy dźwiękowej informacji pasażerskiej oraz jakie są to modele pojazdów?
 4. Jaka jest procedura odnośnie stosowania informacji dźwiękowej wewnątrz pojazdu?
 5. Jaka jest procedura odnośnie stosowania informacji dźwiękowej na zewnątrz pojazdu?
 6. Czy istnieją odstępstwa od procedur z pkt 4) i 5)?
 7. Czy za niestosowanie informacji dźwiękowej, np. z powodu awarii, wyciągane są konsekwencje, w tym finansowe?

  Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej1 (pliki nieedytowalne np. pdf, jak i edytowalne np. formaty doc, dwg, dgn, xls, ver) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: siskom@siskom.waw.pl. W przypadku braku takiej możliwości z przyczyn technicznych zobowiązujemy się do odbioru osobistego w siedzibie organu.

  Jednocześnie zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej oczekujemy na odpowiedź w ciągu 14 dni od daty złożenia niniejszego wniosku.

  1 Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (ust. 1). – za wyrokiem WSA w Warszawie z dn. 07.07.2010 r., sygn. akt II SA/Wa 620/10

  Kategoria: Autobusy, Tramwaje, Warszawa