Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

6 listopada 2012

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat wiaduktu łączącego ul. Geodezyjną z terenem CH Marki w węźle „IKEA” na drodze ekspresowej S-8 w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

  • informacji o stanie prawnym wiaduktu łączącego ul. Geodezyjną z terenem CH Marki w węźle „IKEA” na drodze ekspresowej S-8 w Warszawie (stan własności gruntów, stan własności budowli, podstawy prawne i faktyczne powstania obiektu);
  • informacji o parametrach technicznych obiektu (nośność, klasa obciążeniowa, szerokości jezdni, szerokość obiektu);
  • informacji o podmiocie zarządzającym ulicą łączącą ul. Geodezyjną z Trasą Armii Krajowej (S-8);
  • projektu budowlanego węzła „IKEA”.

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej1 (pliki nieedytowalne np. pdf, jak i edytowalne np. formaty doc, dwg, dgn, xls, ver) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: siskom@siskom.waw.pl. W przypadku braku możliwości technicznej zobowiązujemy się do odbioru osobistego w siedzibie organu.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej oczekujemy na odpowiedź w ciągu 14 dni od daty złożenia niniejszego wniosku.

1 Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (ust. 1). – za wyrokiem WSA w Warszawie z dn. 07.07.2010 r., sygn. akt II SA/Wa 620/10

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi: