Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

14 listopada 2012

Wniosek o zmianę godzin załączania oświetlenia ulicznego w Warszawie

Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w celu zmniejszenia poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na warszawskich ulicach Stowarzyszenie SISKOM pilnie wnioskuje o przyspieszenie pory codziennego załączania oświetlenia ulicznego w mieście.

Nasze wystąpienie związane jest z pojawieniem się od pewnego czasu opóźnienia od chwili zapadnięcia zmroku do czasu włączenia się latarni ulicznych. Przyczynia się to do obniżenia bezpieczeństwa ruchu w okresie bezpośrednio po zmierzchu, kiedy ze względu na ograniczoną zdolność akomodacji oka ludzkiego kierowcy potrzebują pewnego okresu na oswojenie się z jazdą w warunkach nocnych. Dodatkowo w naszej szerokości geograficznej w sezonie zimowym zmrok zapada w okresie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, co jeszcze pogarsza sytuację na ulicach, gdzie zbyt późno włączają się latarnie.

W największym stopniu problem dotyczy niechronionych uczestników ruchu, tj. rowerzystów i pieszych. Zwracamy tutaj uwagę na bezpośrednie przełożenie poziomu oświetlenia przejść na poziom zagrożenia wystąpieniem zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Z tego względu Zarząd Dróg Miejskich doposaża wybrane przejścia w dodatkowe źródła światła. Te słuszne działania tracą jednak sens, jeśli dodatkowe lampy nie funkcjonują.

W naszej ocenie ważny interes społeczny uzasadnia podjęcie pilnej interwencji nawet za cenę zwiększenia wydatków na energię elektryczną. Te bowiem stanowią znacznie niższe koszty społeczne niż skutki kolizji i wypadków. Ponadto należy jeszcze wziąć pod uwagę aspekt troski o zdrowie i życie ludzkie.

W celu obniżenia kosztów zużycia energii proponujemy stosować inne działania takie, jak:

  • stosowanie energooszczędnych źródeł światła LED,
  • weryfikację sygnalizacji świetlnych pod kątem likwidacji instalacji na skrzyżowaniach, gdzie ruchem można kierować w inny sposób (np. za pomocą ronda),
  • wyłączanie sygnalizacji w godzinach nocnych na wybranych skrzyżowaniach, gdzie występuje znikome natężenie ruchu; pomijając aspekt energetyczny należy zauważyć, że w godzinach nocnych kierowcy a także piesi są nawet skłonni do ignorowania światła czerwonego, co powoduje negatywny wpływ sygnalizacji świetlnej na bezpieczeństwo, zaś bezkarność takich zjawisk przyzwyczaja ludzi do niebezpiecznych zachowań.

Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy, jak na wstępie.

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl

Kategoria: Interwencje, Warszawa