Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

14 listopada 2012

Likwidacja przejścia dla pieszych rejonie ulicy Bonifraterskiej

Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej Stowarzyszenie SISKOM zwraca się z wnioskiem o zamknięcie naziemnego przejścia dla pieszych (wraz z sygnalizacją świetlną) na ul. Słomińskiego, na wysokości ul. Bonifraterskiej

Za likwidacją przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej przemawiają następujące argumenty:

  1. poprawa płynności ruchu wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej i zmniejszenie strat czasu kierowców decydujących się na omijanie ścisłego Centrum, zwłaszcza w kontekście ograniczeń ruchowych na moście Śląsko-Dąbrowskim;
  2. skrócenie czasu przejazdu tramwajów i usprawnienie dojazdu do stacji metra Dw. Gdański dla mieszkańców Pragi Płn., Targówka i Bródna;
  3. wykonanie przejścia wynikało z przesłanek, które w większości ustały po tym jak:
  • Zarząd Transportu Miejskiego zlikwidował słabo wykorzystywane przystanki tramwajowe w zespole Bonifraterska,
  • zamknięciu uległa pętla autobusowa Dw. Gdański (na ul. Bonifraterskiej), gdzie niegdyś kończyła bieg m.in. linia 175; obecnie w tym miejscu parkują kierowcy,
  • wybudowano nowy wiadukt w ciągu ulic Mickiewicza – Andersa, który umożliwia segregację pionową ruchu pieszego; przejście w innym poziomie jest dostępne dla wszystkich w tym także niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu wind;

znikome wykorzystanie przejścia dla pieszych; natężenia ruchu pieszego według pomiarów wykonanych w godzinach szczytu w dniach 8 i 12.11.2012 r. przedstawia poniższa tabela:

kierunek przechodzenia pieszych
okres pomiarowy na północ na południe oba kierunki łącznie
szczyt poranny

(godz. 8.00-9.00)

3 osób/h 12 osób/h 15 osób/h
szczyt popołudniowy

(godz. 16.00-17.00)

14 osób/h 21 osób/h 35 osób/h

źródło: pomiary własne

W czasie przeprowadzania pomiarów odnotowano wielokrotnie sytuacje, że pojedynczy pieszy zatrzymywał kolumnę pojazdów oraz autobusy i tramwaje o napełnieniach rzędu 70-80% (do około 200 osób w pojeździe). Korzyść czasowa dla nielicznych pieszych powodowała jednak większe straty czasu przeważającej części uczestników ruchu. Ponadto około 10% pieszych w okresie prowadzenia pomiarów wkraczało na przejście na czerwonym świetle. Dwukrotnie zaobserwowano konflikty ruchowe, w czasie których kierowcy (jadący w kierunku mostu Gdańskiego) byli zmuszeni do hamowania, by uniknąć najechania na pieszego.

  1. zmniejszenie kosztów ponoszonych przez ZDM z tytułu utrzymywania (oszczędność kosztów energii) i konserwacji zbędnej sygnalizacji na przejściu naziemnym, które może być realizowane w innym poziomie; zaoszczędzone środki można przeznaczyć na rzecz budowy lub modernizacji innych sygnalizacji świetlnych;
  2. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dzięki likwidacji sygnalizacji świetlnej, która znajduje się za łukiem w planie drogi, co stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla pieszych oraz ryzyko kolizji typu „najechanie z tyłu”; ograniczoną widoczność na zachodnim dojeździe do przejścia dla pieszych przedstawia poniższe zdjęcie.

Mając na względzie przytoczone wyżej argumenty, wnioskujemy jak na wstępie.

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl

Kategoria: Drogi miejskie, Warszawa