Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

18 listopada 2012

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część zachodnia

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

osiedla Mirków i terenów przyległych – część zachodnia

W związku z obwieszczeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 22 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Mirków i terenów przyległych – część zachodnia prosimy o rozpatrzenie następujących wniosków:

  1. Zapewnić rezerwę terenu umożliwiającą zaprojektowanie pasów do lewoskrętów i/lub ronda na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Mirkowską.
  2. Zapewnić rezerwę terenu umożliwiającą zaprojektowanie chodnika oraz ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, a także przejść dla pieszych z azylami w ciągu Al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Mirkowską.

Uzasadnienie:

Obecnie Al. Wojska Polskiego jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 721.Wąska jedniojezdniowa ulica o dużym natężeniu ruchu jest niebezpieczna dla rowerzystów i pieszych chcących przedostać się na drugą stronę jezdni. Proponowane zmiany mają na celu poprawę warunków ruchu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  1. Zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy w miejscu nieużywanej bocznicy odchodzącej od linii kolejowej nr 937 w kierunku terenów papierni, na odcinku od ul. Bielawskiej do Mirkowskiej.

Uzasadnienie:

Bocznica odchodząca od linii kolejowej nr 937 i prowadząca m.in. do zakładów papierniczych od lat jest nie wykorzystywana i fragmentami zdemontowana. Obecnie dawne torowisko jest wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców jako ciąg spacerowy. Dodatkowo wobec planów likwidacji produkcji przemysłowej na terenie papierni i przeznaczeniu terenów pod inne cele zasadne wydaje się wyznaczenie dodatkowego ciągu komunikacyjnego z pozostałymi częściami miasta.

  1. Zapewnić rezerwę terenu umożliwiając zaprojektowanie przejść dla pieszych z azylami w ciągu ul. Mirkowskiej, ul. Bielawskiej i ul. Powsińskiej.

Uzasadnienie:

Ulice te są głównymi ciągami komunikacyjnymi tej części Konstancina, w związku z czym występuje tu stosunkowo duże natężenie ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Budowa przejść z azylami wpłynie na uspokojenie ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych.

  1. Zapewnić rezerwę terenu umożliwiającą zaprojektowanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Mirkowskiej na odcinku od ul. Bielawskiej do Al. Wojska Polskiego.

Uzasadnienie:

Zapewnienie ciągłości dróg rowerowych jest niezwykle istotne. Obecnie rowerzyści chcąc dojechać w inne rejony gminy Konstancin-Jeziorna zmuszeni są do kontynuacji jazdy ulicą Mirkowską, co w okresach dużego natężenia ruchu nie jest bezpieczne. Wydzielenie drogi rowerowej pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów.

Kategoria: Aglomeracja, Planistyka — Tagi: