Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

25 listopada 2012

Komumunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent m.st. Warszawy

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

 1. W jakim horyzoncie czasowym jest obecnie planowana przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej w celu dostosowania jej do parametrów ulicy klasy GP na odcinku od ronda Zgrupowania AK Radosław do ronda Żaba?
 2. Czy na zlecenie urzędów i jednostek miejskich były wykonane opracowania dotyczące wprowadzenia priorytetów dla tramwajów na ciągu ul. Słomińskiego – most Gdański – ul. Starzyńskiego? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie wersji elektronicznych tych opracowań.
 3. Prosimy o udostępnienie pomiarów z bazy danych ZTM zawierających informacje jakie występują wymiany pasażerów i napełnienia autobusów i tramwajów zatrzymujących się na następujących przystankach:
 • Baseny Inflancka 01, 02, 03, 04,
 • Dworzec Gdański 03, 04, 07, 08,
 • Park Traugutta 01, 03, 04, 05,
 • Most Gdański 03, 04,
 • Wybrzeże Helskie 01, 02, 03, 04,
 • Rondo Starzyńskiego 01, 02, 03, 04, 07, 08, 12,
 • Namysłowska 01, 02, 03, 04.
 1. Prosimy o informacje z bazy danych ZDM jakie występują natężenia ruchu kołowego w poszczególnych okresach doby na następujących skrzyżowaniach w sygnalizacją świetlną:
 • Słomińskiego / Błońska,
 • Słomińskiego / Dw. Gdański (wjazd do myjni),
 • Słomińskiego / Międzyparkowa,
 • Starzyńskiego / Namysłowska.
 1. Jakie programy sygnalizacji funkcjonują na skrzyżowaniach wymienionych w p. 4? Czy programy te przewidują uprzywilejowanie komunikacji tramwajowej? Prosimy o przedstawienie skanów zatwierdzonych projektów sygnalizacji świetlnej.
 2. Prosimy o udostępnienie zestawienia rozkładowych czasów przejazdu ZTM w poszczególnych okresach doby na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ronda Żaba na trasach linii tramwajowej nr 1 i autobusowej nr 500.

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej1 (pliki nieedytowalne np. pdf, jak i edytowalne np. formaty doc, dwg, dgn, xls, ver) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: siskom@siskom.waw.pl. W przypadku braku możliwości technicznej zobowiązujemy się do odbioru osobistego w siedzibie organu.

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl

1 Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (ust. 1). – za wyrokiem WSA w Warszawie z dn. 07.07.2010 r., sygn. akt II SA/Wa 620/10