Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

25 listopada 2012

Komunikacja w Pruszkowie – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent Miasta Pruszkowa

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

  • analizy kosztów funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w Pruszkowie, na podstawie której podjęto decyzję o wycofaniu się ze współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM) przy realizacji tego zdania własnego – dokument taki jest wskazywany w wypowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta dla portalu WPR241;
  • wskazanie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Pruszków lub innego podmiotu, który będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg pasażerów, wytyczanie tras czasowych, sprawdzanie poprawności wykonania usługi przez przewoźnika, prowadzenie badań potoków pasażerskich;
  • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie rozkładu jazdy i jego zmiany np. związane ze zmianą kolejowego rozkładu jazdy;
  • określenie czasu na wprowadzenie zmian z rozkładzie jazdy;
  • informacje o wyposażeniu pojazdów w kasowniki umożliwiające aktywowanie/skasowanie biletu ZTM (z aktualnymi sterownikami) oraz wyposażeniu kontrolerów w urządzenia umożliwiające sprawdzenie ważności biletu ZTM;
  • wskazanie przewidywanych oszczędności w skali roku w związku z brakiem kontynuacji współpracy z ZTM z rozbiciem na poszczególne linie komunikacyjne.

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej2 (pliki nieedytowalne np. pdf, jak i edytowalne np. formaty doc, dwg, dgn, xls, ver) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: siskom@siskom.waw.pl. W przypadku braku możliwości technicznej zobowiązujemy się do odbioru osobistego w siedzibie organu.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej oczekujemy na odpowiedź w ciągu 14 dni od daty złożenia niniejszego wniosku.

1 „– Od przyszłego roku żadna z linii nie będzie dotowana przez Zarząd Transportu Miejskiego. Po dokładnej analizie kosztów okazało się, że taniej jest nam samodzielnie organizować komunikację. Koszty są mniejsze nawet po uwzględnieniu kwoty wcześniej przekazywanej przez ZTM – zaznacza Kurzela.” – wydruk artykułu stanowi załącznik do niniejszego wniosku

2 Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (ust. 1). – za wyrokiem WSA w Warszawie z dn. 07.07.2010 r., sygn. akt II SA/Wa 620/10

Kategoria: Aglomeracja, Komunikacja publiczna — Tagi: