Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

12 grudnia 2012

Komunikacja autobusowa w Warszawie

Prezydent m.st. Warszawy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

  1. Czym się różnią na sieci komunikacyjnej pod względem funkcji oraz parametrów (% omijanych przystanków, prędkość komunikacyjna, itp.) linie przyspieszone od linii zwykłych?
  2. Co decyduje o tym, że linia autobusowa nr 460 jest linią przyspieszoną?
  3. Dlaczego linia autobusowa nr 460 zatrzymuje się na wszystkich napotkanych przystankach?
  4. W jakich dokumentach są uregulowane zasady funkcjonowania linii przyspieszonych?

Prosimy o odpowiedź pocztą elektroniczną, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a., na adres siskom@siskom.waw.pl. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi leży w kompetencji innego organu, prosimy o przekazanie naszego wniosku, zgodnie z art. 243 k.p.a., do właściwego organu.

Kategoria: Autobusy, Warszawa — Tagi: