Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

11 stycznia 2013

Komunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz w nawiązaniu do Państwa pisma sygn. ZDM-ZTSO-S-JPK-5512-1522-2-12 z dnia 21.12.2012 r. zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dodatkowych informacji odnośnie funkcjonowania sygnalizacji świetlnych:

  1. Prosimy o udostępnienie części akomodacyjnej dla projektu sygnalizacji na skrzyżowaniu Słomińskiego / Kłopot (Błońska). W załączniku do Państwa pisma sygn. ZDM-ZTSO-S-JPK-5512-1522-2-12 z dnia 21.12.2012 r. otrzymaliśmy tylko programy stałoczasowe, plan sytuacyjny i matrycę czasów międzyzielonych.
  2. Prosimy o udostępnienie kopii zatwierdzonego projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Słomińskiego / Bonifraterska (przejście dla pieszych), zawierającego opis techniczny, programy bazowe, plan sytuacyjny oraz algorytm. Czy projekt ten realizuje priorytet tramwajowy?
  3. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób i z którymi skrzyżowaniami sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Słomińskiego / Dw. Gdański realizuje koordynację, jeżeli przekazany przez Państwa algorytm nie utrzymuje stałej długości cyklu? Prosimy o udostępnienie projektu bazowego, którego nie otrzymaliśmy przy piśmie sygn. ZDM-ZTSO-S-JPK-5512-1522-2-12 z dnia 21.12.2012 r.
  4. Prosimy o informację, który program sygnalizacji na rondzie Żaba jest obecnie realizowany w terenie – według stałej czy czasowej organizacji ruchu? Jeżeli realizowana jest organizacja czasowa, to który program został załączony w sterowniku (1 czy 1a)? Czy dla programu o długości 96 s istnieją odpowiedniki o tej samej długości cyklu dla innych skrzyżowań, umożliwiające im skoordynowaną pracę na ciągu ulic Odrowąża i Słomińskiego?

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) prosimy o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej1 (pliki nieedytowalne np. pdf, jak i edytowalne np. formaty doc, dwg, dgn, xls, ver) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej siskom@siskom.waw.pl. W przypadku braku możliwości technicznej zobowiązujemy się do odbioru osobistego w siedzibie organu.

1 Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (ust. 1). – za wyrokiem WSA w Warszawie z dn. 07.07.2010 r., sygn. akt II SA/Wa 620/10