Petycja w sprawie wprowadzenia priorytetów dla tramwajów w Warszawie

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

Stowarzyszenie SISKOM pragnie złożyć na ręce Pani Prezydent petycję dotyczącą uprzywilejowania komunikacji tramwajowej w sygnalizacji świetlnej. Petycję tę poparło dotąd łącznie 2000 osób, a także organizacje pozarządowe oraz władze dzielnic Bemowa, Wola i Rembertów.

Jak dotąd w toku prowadzonej korespondencji z miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Tramwaje Warszawskie) oraz na posiedzeniach Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy udało się nam uzyskać zapewnienie, że priorytety tramwajowe będą w całej Warszawie sukcesywnie wdrażane. Wskazano także listę projektów, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności oraz cele zamierzone do osiągnięcia. Stowarzyszenie Siskom będzie te działania na bieżąco monitorować i publikować informacje na ich temat poprzez założoną w tym celu stronę internetową http://priorytety.siskom.waw.pl.

Mamy nadzieję, że załączona petycja stanowić będzie potwierdzenie, że podjęte już ustalenia odnośnie realizowania uprzywilejowania tramwajów są słuszne i w przyszłości powinny nabrać większej dynamiki.

Załączniki:

1) Lista podpisów pod petycją w sprawie wprowadzenia pełnego priorytetu dla tramwajów w sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach w Warszawie

Komentarze są wyłączone.