Pilne dostosowanie sygnalizacji świetlnych do zmienionego natężenia ruchu tramwajowego na ciągach północ-południe w okresie ograniczeń w kursowania metra (21.03-9.04.)

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

Szanowny Panie Dyrektorze,
Stowarzyszenie SISKOM, prowadzące kampanię Priorytety dla tramwajów, zwraca się z wnioskiem o dokonanie pilnej interwencji, mającej na celu udrożnienie ruchu tramwajowego na trasach przebiegających w osi „północ-południe”: ciągu Andersa – Marszałkowska oraz ciągu al. Jana Pawła II.
Z uzyskiwanych od internautów informacji, potwierdzonych własnymi obserwacjami, wynika, że sygnalizacje świetlne nie są w stanie zapewnić wystarczającej przepustowości, co powoduje powstawanie zatorów tramwajowych na niżej wymienionych skrzyżowaniach:
– rondo Dmowskiego,
– Marszałkowska/Królewska,
– Plac Wilsona,
– rondo Zgrupowania AK Radosław,
oraz wyraźne zakłócenia w płynności ruchu na pozostałych skrzyżowaniach. Prosimy o dokonanie doraźnej interwencji, która ograniczy perturbacje ruchowe i poprawi funkcjonowanie komunikacji
tramwajowej. W okresie ograniczeń w kursowaniu metra tramwaje stanowią bowiem najważniejszy środek transportu.
Jednocześnie w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej prosimy o udzielenie następujących informacji:
– czy inwestor budowy metra był zobowiązany do dostosowania organizacji ruchu (w tym programów sygnalizacji) do planów komunikacji zastępczej ZTM i prognozowanych natężeń ruchu tramwajowego,
– czy ZTM opiniował projekty sygnalizacji świetlnej pod kątem zapewnienia przepustowości dla tramwajów oraz nadania im priorytetu.

Komentarze są wyłączone.