Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

17 grudnia 2013

Zapytania dotyczące procedury inwestycyjnej dla drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Lubelska

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe — Tagi:

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

13 grudnia 2013

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Numer w Wykazie Prac Rady Ministrów – UD114)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
( więcej >> )

Kategoria: Polska, Wnioski i uwagi

16 października 2013

Stanowisko Stowarzyszenia SISKOM w sprawie zapisów o możliwości wprowadzenia opłat za wjazd do centrum i przejazd wybranymi elementami układu drogowego, zawartych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”

Radni m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Interwencje, Oświadczenia

8 października 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Siedliskowej

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

2 października 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I

Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

24 września 2013

Uwagi do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Marszałek Województwa Mazowieckiego
( więcej >> )

Kategoria: Mazowsze, Planistyka

11 czerwca 2013

Wniosek o wyposażenie stacji kolejowych i przystanków osobowych na terenie m.st. Warszawy w parkingi dla rowerów

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej
( więcej >> )

Kategoria: Integracja komunikacji, Rowery

4 czerwca 2013

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

3 czerwca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z trasą N-S do ul. Marymonckiej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka — Tagi:

27 maja 2013

Wniosek o rozszerzenie oferty taryfowej „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”

Zarząd Transportu Miejskiego
( więcej >> )


19 kwietnia 2013

Wniosek o utrzymanie na stałe tymczasowego przejścia dla pieszych przez Aleje Ujazdowskie, wyznaczonego na czas remontu przejścia podziemnego na Placu Na Rozdrożu

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


15 kwietnia 2013

Wnioski do projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

22 marca 2013

Wnioski i uwagi do opracowania pn. Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław

Konsorcjum
Ingenieria IDOM Internacional S.A.
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu

( więcej >> )

Kategoria: Kolej, Polska, Wnioski i uwagi — Tagi:

20 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

4 marca 2013

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Warszawa — Tagi:

25 lutego 2013

Wnioski do zadania: Określenie przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi:

14 lutego 2013

Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi:

13 lutego 2013

Wnioski do zadania: budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy odcinek Puławska – Lubelska

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )

Kategoria: Drogi krajowe, Warszawa — Tagi:

12 lutego 2013

Wniosek o zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie węzła Powązkowska, łączącego Aleję Armii Krajowej, Aleję Obrońców Grodna, ulicę Powązkowską oraz ul. Gen. Maczka w Warszawie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

( więcej >> )


Older Posts »