Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

21 września 2010

Wnioski i uwagi do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Agua y Estructuras SA – Biuro Silesia

UM Milanówek – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

UMiG Grodzisk Mazowiecki

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Pan Tomasz Hopko –
Pełnomocnik Burmistrza ds. Obwodnic i Autostrady
Pan Krzysztof Zdanowicz –
Kierownik Działu Planowania Przestrzennego MZDW

( więcej >> )

Kategoria: Drogi wojewódzkie, Mazowsze, Wnioski i uwagi — Tagi:

17 lutego 2009

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki

Grzegorz Benedykciński - Burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki

( więcej >> )