Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

13 grudnia 2010

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola

Sz. P. Jolanta Batycka – Wąsik
Wójt gminy Lesznowola

( więcej >> )

Kategoria: Planistyka, Wnioski i uwagi — Tagi: , ,