Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

11 stycznia 2013

Komunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

( więcej >> )


12 grudnia 2012

Przystanki tramwajowe na żądanie

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

10 grudnia 2012

Wniosek o wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Al. Krakowskiej w rejonie ul. Lipowczana

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


25 listopada 2012

Komumunikacja tramwajowa – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


22 marca 2012

Pilne dostosowanie sygnalizacji świetlnych do zmienionego natężenia ruchu tramwajowego na ciągach północ-południe w okresie ograniczeń w kursowania metra (21.03-9.04.)

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

( więcej >> )


5 stycznia 2012

Petycja w sprawie wprowadzenia priorytetów dla tramwajów w Warszawie

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

4 stycznia 2012

Optymalizacja lokalizacji przystanków na sieci tramwajowej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

Inicjatywa nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy

( więcej >> )


Systemowe działania na rzecz rozwoju nowoczesnej komunikacji tramwajowej w Polsce

Sz. P. Radosław Stępień
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

( więcej >> )


10 października 2011

Wniosek o pilne dostosowanie sygnalizacji świetlnych w Warszawie, na których odbywa się ruch tramwajowy, do obecnych wymogów prawnych

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


9 października 2011

Usprawnienie ruchu tramwajowego na wybranych skrzyżowaniach w Warszawie

Sz. P. Jacek Wojciechowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

Wniosek o uzupełnienie informacji na temat nowych i modernizowanych sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Marymonckiej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

Optymalizacja lokalizacji przystanków na sieci tramwajowej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

26 sierpnia 2011

Oszczędności miasta stołecznego Warszawy po wprowadzeniu pełnego priorytetu dla tramwajów w sygnalizacji ulicznej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
Radni Miasta Stołecznego Warszawy
Radni Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy

W nawiązaniu do aktualnie wprowadzonego pierwszego etapu podwyżek cen biletów ZTM oraz do wypowiedzi Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy odnośnie uwarunkowań finansowych związanych z wprowadzaniem priorytetu dla tramwajów [1], Stowarzyszenie SISKOM przygotowało analizę potencjalnych oszczędności dla budżetu m.st. Warszawy oraz mieszkańców po wprowadzeniu pełnego uprzywilejowania komunikacji tramwajowej w sygnalizacji.

( więcej >> )


21 lipca 2011

Ponowne pogorszenie ruchu tramwajowego na skrzyżowaniu Marynarska / Rzymowskiego / Wołoska

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-WaltzPrezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )

Kategoria: Tramwaje, Warszawa — Tagi:

15 lipca 2011

Funkcjonowanie priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich / Piastów Śląskich oraz w ciągu Powstańców Śląskich – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy
( więcej >> )


11 lipca 2011

Wniosek o wprowadzenie procedur oceny efektywności priorytetów dla tramwajów w zatwierdzanych projektach sygnalizacji świetlnej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


Wniosek o udzielenie informacji na temat nowych i modernizowanych sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Marymonckiej

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy

( więcej >> )


Uwagi do treści notatki ze spotkania w dniu 13.06.2011 r. w sprawie priorytetu dla tramwajów

Sz. P. Janusz Galas – Inżynier Ruchu M. St. Warszawy

( więcej >> )


5 lipca 2011

Wniosek w sprawie ograniczenia liczby przystanków sieci tramwajowej

Sz. P. Leszek Ruta – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

( więcej >> )


Older Posts »