Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony

25 listopada 2012

Komunikacja w Pruszkowie – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Prezydent Miasta Pruszkowa

( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Komunikacja publiczna — Tagi:

3 lutego 2012

Funkcjonowanie i kursowanie linii strefowej uzupełniającej L11

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )


1 października 2011

Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Pruszkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat

Sz.P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa
( więcej >> )

Kategoria: Aglomeracja, Parkingi, Wnioski i uwagi — Tagi:

6 kwietnia 2011

Dotyczy opinii komunikacyjnej z dn. 07.03.2011 r., sygn. WI JD 7111-13/11

Sz. P. Elżbieta Anna Smolińska – Starosta Powiatu Pruszkowskiego

( więcej >> )


16 lutego 2011

Dotyczy projektów stałej organizacji ruchu w ramach poprawy warunków ruchu rowerowego

Sz. P. Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszków

( więcej >> )

Kategoria: Bezpieczeństwo ruchu, Rowery — Tagi:

9 grudnia 2010

Wniosek w sprawie zmian stałej organizacji ruchu – poprawa warunków ruchu rowerowego i stanu BRD w Pruszkowie

Jan Starzyński – Prezydent Miasta Pruszkowa

( więcej >> )

Kategoria: Bezpieczeństwo ruchu, Rowery — Tagi: